Головна сторінка

Студентська бібліотека "Читалка"

Документалістика
Екологія
Економіка
Етика
Етнополітологія
Зовнішня політика
Історія
Історія правознавства
Культурологія
Логіка
Медицина
Міжнародні відносини
Мовознавство
Наукові дослідження
Педагогіка та психологія
Політичне лідерство
Політичне прогнозування
Політичний аналіз
Політологія
Правознавство
Релігієзнавство
Соціологія
Теорія політики
Філософія
Цивільна оборона
Словники
 

Цивільна оборона (А.І. Губський)
   

Постійні комісії з надзвичайних ситуацій


   Державна Комісія Кабінету Міністрів з надзвичайних ситуацій створена постановою уряду у 1989 р. Мета — забезпечити постійну готовність органів державного управління всіх рівнів до швидких і чітких дій в екстремальних ситуаціях, які виникли внаслідок аварій, катастроф і різного роду стихійного лиха. Комісія повинна координувати і контролювати роботу обласних, міських, районних органів влади з профілактики, попередження і ліквідації наслідків стихійного лиха і аварій.
    У сфері безпосереднього керівництва комісії знаходиться невелика кількість відомств — державні органи по охороні природи, Держкомгідромет і Т.О.
    Одним з головних завдань комісії є створення державної системи профілактичних заходів, спрямованих на попередження аварііі і катастроф, екологічних криз, зменшення наслідків стихійного лиха, підвищення надійності потенційно небезпечних виробництв і забезпечення стійкості промислових об'єктів і соціальної сфери.
    Розподілення функцій постійних надзвичайних комісій
    Державна комісія по надзвичайних ситуаціях вступає в керівництво при виникненні:
    — аварііі 1 категорії і катастроф;
    — аварій на атомних електростанціях з викидом радіоактивних речовин в атмосферу і на місцевість;
    — стихійного лиха І категорії;
    — аварііі на залізницях: зіткнення поїздів та т.п., в результаті чого є людські жертви чи допущене повне припинення руху на дільниці протягом 6 годин і більше;
    — пожеж на особливо важливих об'єктах, які призвели до повної зупинки виробничого процесу терміном більше 6 годин;
    — пожеж в будівлях і рухомих поїздах метрополітенів, які призвели до загибелі людей;
    — лісових пожеж, що охоплюють територію більше 100 га і торф'яних пожеж на території більше 1000 га;
    — поодиноких випадків зараження чумою, віспою, жовтою пропасницею та інших небезпечних видів хвороб;
    — групових випадків захворювань на холеру — 5 чол. і більше;
    — спалахів дизентерії, гострих шлункових захворювань і токсикоінфекції
    — 500 чол. і більше; •
    — спалахів захворювань К4 — рикетсиозу, орнітозу, псевдотуберкульозу, різного роду пропасниць — 50 чол. і більше;
    — захворювання тварин і зараження їжі особливо небезпечними (екзотичними) інфекціями;
    — ситуації, коли сили і засоби, що є в наявності в обласних і районних комісіях, не в змозі забезпечити вирішення всіх завдань по ліквідації наслідків аварій чи стихійного лиха.
    Обласна комісія приступає до керівництва при виникненні:
    — аварій II категорії;
    — стихійного Лиха II категорії;
    — аварій на залізницях (які призвели зупинку руху до 6 годин);
    — пожеж на особливо важливих об'єктах народного господарства, що призвели до зупинки виробничого процесу терміном більше 3 годин;
    — лісових пожеж, що охопили територію більше 25 га і торф'яних пожеж
    — більше 100 га;
    — окремих випадків зхворювання чумою, віспою, епідемічним сипним тифом, вірусними констаціозними немоорганічними пропасницями, холерою, сибіркою, жовтою пропасницею, бруцельозом, ящуром, сипом, мелондозом;
    — спалахів захворювань К4 — рикетсиозом, орнітозом, геморагічними пропасницями, псевдотуберкульозом — 10 чол. і більше;
    — спалахів захворювань, викликаних гострими кишковими інфекціями і токсикоінфекціями — 25 чол. і більше;
    — гострих захворювань тварин та птахів.
    В залежності від конкретних умов виникнення і розвитку аварій та стихійного лиха, рівень керівництва їх ліквідації, а також завдань обласних і міських комісій додатково повідомляються пггабом цивільної оборони України.
    Міська (районна) постійно діюча комісія у випадку виникнення аварій, катастроф, стихійного лиха на території міста (району) організовує свою роботу по ліквідації наслідків самостійно, під керівництвом обласної комісії в залежності від ситуації, що склалася.
    Коротко розглянемо склад обласної комісії з надзвичайних ситуацій, завдання, які вона виконує, права її і порядок роботи. Обласна комісія з надзвичайних ситуацій складається з 40-50 чол., в .неї входять:
    Голова комісії — перший заступник голови виконавчої влади.
    Заступники голови комісії:
    — завідуючий обласним здороввідділом;
    — начальник штабу ЦО області;
    — заступник голови виконавчої влади;
    — заступник начальника управління внутрішніх справ області. Члени комісії: начальники управлінь, директори великих виробничих підприємств.
    Постійний робочий орган при комісії — штаб цивільної оборони області.
    Обласна комісія з надзвичайних ситуацій вирішує такі завдання:
    В повсякденній діяльності
    Виявлення джерел і причин виникнення виробничих аварій і катастроф. Оцінка і прогнозування наслідків можливих аварій і катастроф, стихійного лиха.
    Контроль за створенням груп, сил і засобів для проведення РіІНР і робіт по ліквідації наслідків можливих аварій, катастроф та стихійного лиха, забезпечення постійної готовності цих сил та засобів.
    Контроль за розробкою та реалізацією заходів, спрямованих на зменшення небезпеки виникнення аварій, катастроф і стихійного лиха і т.д.
    Відпрацювання питань взаємодії з органами військового командування, сусідніми областями, містами і районами.
    Підготовка особистого складу крмісії, органів до дій в надзвичайних умовах, забезпечення їх постійної готовності до роботи.
    При виникненні виробничих аварій, катастроф і стихійного лиха
    Приведення до готовності підпорядкованих формувань та органів, які залучаються, інших сил і засобів. Керівництво їх діями в надзвичайних умовах.
    Оцінка обстановки, масштаб пригод, розмір збитків та ін., наслідків аварій, катастроф та стихійного лиха.
    Здійснення негайних заходів по забезпеченню захисту населення від наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха; його нормальної Діяльності. Керівництво заходами щодо евакуації населення з небезпечних зон. Організація РіІНР в осередку ураження.
    Керівництво заходами по ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха.
    Керівництво роботами по рятуванню населення, матеріальних та культурних цінностей, зменшення зростання збитків, зниження економічних наслідків.
    Встановлення режиму доступу і перебування в районі аварії і т.д. Організація заходів по підтримці громадського порядку.
    Здійснення взаємодій з органами військового командування в ході залучення війська до рятівних робіт.
    Організація збирання і вивчення інформації про обставини виникнення аварій, їх розвитку, наслідки, а також про втрати населення в зонах цих аварій.
    Інформація зацікавлених організацій та населення про проведення робіт з ліквідації наслідків.
    Надання допомоги спеціальним комісіям по адміністративному чи технічному розслідуванню причин аварій і катастроф.
    Комісія з надзвичайних ситуацій має право
    Приймати рішення про проведення екстремальних заходів по забезпеченню захисту населення від наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха; зниження збитків від них та ліквідації цих наслідків на всій території району, міста, області.
    Здійснювати контроль за діяльністю підприємств, організацій і закладів незалежно від відомств підпорядкування з питань зменшення небезпеки виникнення аварій і т.п.
    Браги участь в підготовці висновків про доцільність розміщення на території району (міста, області) об'єктів народного господарства, потенційно небезпечних для життя і здоров'я населення, природного середовища.
    Виходити з клопотанням в державні органи влади щодо надання допомоги по попередженню аварій, стихійного лиха і т.п.
    Підготовлювати до евакуації населення і вивезення матеріальних цінностей з районів аварій, катастроф та стихійного лиха.
    Залучати до роботи комісії необхідних спеціалістів.
    Вимагати від всіх підприємств, установ і організацій, розташованих на території області (району, міста), необхідну інформацію, пов'язану з аварією, катастрофою чи стихійним лихом, а також інформацію про хід ліквідації цих аварій.
    Документи, які розробляються комісією
    — функціональні обов'язки особового складу (у повсякденній діяльності при виникненні надзвичайних обставин);
    — особистий план роботи у випадках надзвичайного становища, зумовленого стихійним лихом, виробничими аваріями і катастрофами;
    — карта-схема області з позначенням потенціііно небезпечних об'єктів і раііонів;
    — перелік об'єктів і їх характеристики з точки зору аварійної небезпеки;
    — список підпорядкованих сил і засобів, їх керівників, порядок приведення до готовності формувань цивільної оборони;
    — списки необхідних телефонів, схеми оповіщення і зв'язку на випадок надзвичайного становища;
    — інша необхідна інформація та нормативні документи.
    Порядок роботи комісії
    Діяльність комісії здійснюється як в надзвичайних умовах, так і в період нормального безаварійного функціонування об'єктів і відсутності небезпечних природних явищ.
    Повсякденна діяльність комісії організовується у відповідності до річного плану роботи, в якому відзначаються пункти по контролю за реалізацією заходів, спрямованих на зменшення збитків від можливих аварій, катастроф і стихійного лиха.
    Дії комісії в надзвичайних умовах організуються у відповідності до планів заходів щодо ліквідації наслідків аварій, катастроф і стихійного лиха. Заходи щодо захисту населення здійснюються на основі плану ЦО на мирний час.
    В процесі своєї повсякденної діяльності комісія проводить періодичні засідання, перевірки, експертизи тощо.
    З моменту виникнення аварії, катастрофи і стихійного лиха комісія переходить на постійний режим роботи.
    Визначається місце дислокації комісії на період надзвичайних ситуацій.
← назад зміст вперед →


 
 
© Chitalka.net.ua