Головна сторінка

Студентська бібліотека "Читалка"

Документалістика
Екологія
Економіка
Етика
Етнополітологія
Зовнішня політика
Історія
Історія правознавства
Культурологія
Логіка
Медицина
Міжнародні відносини
Мовознавство
Наукові дослідження
Педагогіка та психологія
Політичне лідерство
Політичне прогнозування
Політичний аналіз
Політологія
Правознавство
Релігієзнавство
Соціологія
Теорія політики
Філософія
Цивільна оборона
Словники
 

Цивільна оборона (А.І. Губський)
   

Фізико-хімічні характеристики отруйних речовин


   Агрегатний стан ОР. Відомі ОР являють собою рідину, газ або тверду речовину. Деякі ОР, наприклад, хлорціан і фосген, являють собою газ, а в хімічних боєприпасах перебувають в рідкому стані.
    Розчинність ОР — це можливість їх в суміші з однією або декількома речовинами утворювали однорідні системи-розчини. Розчинність ОР у воді мо?же призвести до зараження джерел води на довгий час.
    Густина ОР — це кількісна місткість даної отруйної речовини в одиниці об'єму. OP, густина яких більша від густини води, проникають в глибину водоймища і заражають його.
    Пдроліз ОР — це розчинність у воді. Стійкість ОР до гідролізу є важливим фактором, який визначає умови зберігання ОР, стан їх в повітрі і на місцевості. Чим менше ОР підлягає гідролітичній дії, тим сильніша її уражаюча дія ПІСфі використання. Гідролітичній дії сприяють дощ, вологість грунту, роса.
    Тиск насиченої пари ОР — фізична характеристика ОР, яка визначає їх летючість і стійкість на місцевості, техніці, предметах. Тиск насиченої пари залежить від природи ОР і температури. При даній температурі тиск насиченої пари ОР — величина постійна.
    Летючість ОР — це здатність даної ОР переходити в стан пари. Кількісною характеристикою летючості є максимальна концентрація нари ОР при даній температурі. Чим нижча летючість, тим довшою буде уражаюча дія.
    Максимальна концентрація ОР — це кількість насиченої пари ОР в одиниці об'єму при даній температурі в замкнутій системі, коли рідка і газоутворююча фази перебувають в рівновазі.
    Температура кипіння і плавлення ОР — це характеристика фізичних властивостей ОР, на основі котрих оцінюється можливість використання противником даної ОР і тривалість її уражаючої дії.
    В'язкість ОР— це фізична характеристика, яка визначає величину опору рідини при переміщенні одного шару відносно другого. Від в'язкості залежить дроблення, розпливання і поглинання зараженими поверхнями. Чим більшою є в'язкість, тим більші краплини ОР і тим більшою є тривалість уражаючої дії.
    Токсикологічні характеристики отруйних речовин
    Токсичність ОР — це їх можливість уражати організм людини. Токсичність проявляється при контакті ОР з організмом і виникненні ефекту ураження. Ураження може бути місцеве, загальне і одночасне при дії і місцевого, і загального. Місцеве ураження виникає в місці контакту ОР з тканинами організму (ураження шкіри, органів дихання, очей). Загальне ураження виникає внаслідок попадання ОР в кров через шкірні покриви або через шляхи дихання (інгаляційна токсичність). Токсичність визначається кількістю речовини, яка призводить до ураження, і характером токсичної дії на організм.
    Токсична доза (токсодоза) ОР — це кількість речовини (доза), яка призводить до певного уражаючого ефекту.. Токсодоза відповідає певному ефекту ураження і приймається рівною:
    - при інгаляційних ураженнях добутку середньої концентрації ОР в повітрі на час перебування людини в зараженому середовищі;
    - при шкірних ураженнях - масі рідкої ОР, яка викликає певний ефект ураження при попаданні на шкіру.
    Для характеристики токсичності ОР при дії на людину через органи дихання визначені такі токсодози: середня порогова токсичність — це' токсичність, при котрій з'являються початкові симптоми у 50% уражених. Середня токсичність — це токсодоза, яка виводить з ладу 50 % уражених. Середня смертельна токсодоза — це токсодоза,яка призводить до 50 % смертельних випадків серед всіх уражених.
    Інгаляційні токсичні дози вимірюються в грамах (міліграмах.) в хвилину (секунду) на кубічний метр або літр: г хв/м3, г с/м3, мг хв/л. Ступінь токсичності ОР шкірно-резорбтивної дії оцінюється середньою смертельною токсодозою,яку прийнято вимірювати в міліграмах на людину (мг/люд) або в міліграмах на кілограм (мг/кг).
    Класифікація отруйних речовин
    Широкого розповсюдження набула класифікація ОР по тактичному призначенню і фізіологічній дії на організм. За тактичним призначенням ОР поділяються за характером ЇХ уражаючої дії на смертельні, ті, шо тимчасово виводять з ладу і подразнюючі. За фізіологічною дією на організм ОР поділяються на нервово-паралітичні, шкірно-наривні, загальноотруйні, задушливі, психохімічні і подразнюючі. По швидкості ураження ОР поділяються на швидкодіючі і повільнодіючі. Швидкодіючі ОР не мають інкубаційного періоду. Вони за декілька хвилин призводять до втрати працездатності або до смерті (зарін, зоман, синильна кислота, хлористий ціан і інші) Повільнодіючі ОР — це ОР, які мають інкубаційний період і призводять до ураження через деякий час ( ВІ-ікс, іприт, фосген і інпіі). В залежності від тривалості зберігання, можливості уражати незахищених людей і місцевість ОР поділяються на дві групи: стійкі і нестійкі. Стійкі ОР — це такі, уражаюча дія котрих зберігається протягом декількох годин і діб (ВІ-ікс, зоман і ін.). Нестійкі ОР — це такі, уражаюча дія котрих зберігається декілька десятків хвилин після їх використання. В залежності від значимості отруйних речовин в арсеналі сучасної хімічної зброї їх ПОДІЛЯЮТЬ на дві групи: табельні і резервні.
    Табельні ОР виготовляються у великих кількостях і є на озброєнні багатьох армій Резервні ОР — це токсичні речовини, які в даний час не виготовляються, але при необхідності їх може виготовити хімічна п ро мисловїсть.
   
   Внаслідок застосування противником хімічної зброї або при розливі сильнодіючих отруйних речовин при аварії виникають зони хімічного зараження і осередки хімічного ураження. Зона хімічного зараження — це територія, яка підлягає безпосередній дії хімічної зброї ( район її використання) і територія, над якою розповсюдилась хмара зараженого повітря з уражаючими концентраціями. В зону хімічного зараження СДОР входить ділянка її розливу і територія, над якою розповсюдилася пара цієї ОР З уражаючими концентраціями.
    Кордони зон хімічного .зараження визначаються значеннями порогових токсичних доз ОР, які викли каюті, ночатко в і симптоми ураження.
    Осередок хімічного ураження — це територія, в межах котрої внаслідок дії хімічної зброї або СДОР виникли масові ураження людей, сільськогосподарських тварин і рослин.
← назад зміст вперед →


 
 
© Chitalka.net.ua