Головна сторінка

Студентська бібліотека "Читалка"

Документалістика
Екологія
Економіка
Етика
Етнополітологія
Зовнішня політика
Історія
Історія правознавства
Культурологія
Логіка
Медицина
Міжнародні відносини
Мовознавство
Наукові дослідження
Педагогіка та психологія
Політичне лідерство
Політичне прогнозування
Політичний аналіз
Політологія
Правознавство
Релігієзнавство
Соціологія
Теорія політики
Філософія
Цивільна оборона
Словники
 

Історія України (Ч.2) (І.К. Рибалко)
   

ПЕРЕДМОВА.


   У першій частині видання «Історія України. Від найдавніших часів до кінця XVIII століття» розглядалася історія нашої держави від часу появи людини на українських землях, виникнення на них первісного суспільства і до кінця XVIII ст. Йшлося про Київську Русь, її роздроблення, перебування України в складі Литви і Польщі. Велика увага приділялася утворенню й боротьбі проти чужоземних поневолювачів українського козацтва, визвольній війні українського народу проти шляхетської Польщі, утворенню й трагічній історії Української козацької держави до ліквідації її залишків російським царизмом у другій половині XVIII ст.
    Друга частина пропонованого підручника присвячена висвітленню досить складного і тяжкого періоду в історії українського народу — XIX — початок XX ст. (До Лютневої революції 1917 року). Протягом усього розглядуваного часу українські землі були роз'єднаними. Більша частина — Східна або Наддніпрянська Україна — перебувала в складі Російської імперії, а західноукраїнські землі — Східна Галичина, Північна Буковина і Закарпаття під владою Австрійської (пізніше Австро-Угорської) монархії. Український народ не мав своєї державності і зазнавав гноблення від панівних верств названих держав. Російський та австро-угорський уряди проводили гнобительську політику не лише в політичному, соціально-економічному плані, вони прагнули денаціоналізувати, асимілювати українське населення, тобто привести його до загибелі як окремий народ, як окрему самобутню націю.
    Автор прагнув висвітлити всі головні сторони історії України, розглянути соціально-економічний розвиток українських земель, розклад старої феодально-кріпосницької системи і розвиток нового капіталістичного, індустріального господарства, а на цій основі — зміни в соціальній структурі суспільства та становищі різних класів і верств населення.
    Однією з провідних ідей книги є проблема становлення української нації, боротьба за її виживання в несприятливих умовах державних структур чужоземних держав, за відродження й утвердження національної самосвідомості українського народу, за відновлення української державності. Автор намагався послідовно простежити виникнення й розвиток українського національно-визвольного руху протягом усього зазначеного періоду.
    Разом із тим у підручнику розглядається і загальноросійський та польський визвольний рух, який розвивався і в українських землях. Висвітлюється становище народних мас, передусім селянства й робітничого класу та їхні виступи проти поміщицько-буржуазної експлуатації й гніту. Значна увага приділена розвитку української культури у згаданий час.
    Увесь виклад історії України в XIX — на початку XX століття має підвести читача до розуміння передумов, характеру та перебігу величних і трагічних подій 1917— 1920 років в українських землях.
← назад зміст вперед →


 
 
© Chitalka.net.ua