Головна сторінка

Студентська бібліотека "Читалка"

Документалістика
Екологія
Економіка
Етика
Етнополітологія
Зовнішня політика
Історія
Історія правознавства
Культурологія
Логіка
Медицина
Міжнародні відносини
Мовознавство
Наукові дослідження
Педагогіка та психологія
Політичне лідерство
Політичне прогнозування
Політичний аналіз
Політологія
Правознавство
Релігієзнавство
Соціологія
Теорія політики
Філософія
Цивільна оборона
Словники
 

Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання (Лекції)
   

3. 2. Аналіз впливу структурних зрушень на обсяг продукції


   Порушення встановленого асортименту продукції, тобто недовиконання завдання за одними позиціями і перевиконання завдань за іншими, викликає зміну питомої ваги окремих видів виробів у загальному обсязі випуску порівняно з прогнозними, або, як прийнято називати, порушення прогнозної структури продукції. Ці порушення структури спричиняють зміну середньої гуртової ціни у випуску обсягу стосовно товарної продукції. Стається розрив у співвідношенні вартісного виразу і безпосереднього вкладу колективу в утворення кінцевого результату.
    Розглянемо на умовному прикладі вплив порушення у структурі випуску продукції на її обсяг у вартісному виразі щодо обсягу товарної продукції, а також на інші показники діяльності підприємства (табл. 8).
    Джерелами інформації для такого аналізу служать прейскуранти галузевих нормативів, нормативні калькуляції на вироби, які складають на підприємстві.
   
   Із зіставлення двох варіантів випуску виробів видно, яку вигоду для підприємства становить порушення структури випуску. При однаковій кількості виробленої продукції у натуральному виразі її обсяг товарної продукції зріс за II варіантом на 350 грн., або на 1,9% до І варіанта, трудомісткість знизилась на 500 грн., або на 7,0%, а очікуваний прибуток підвищився на 740 грн., що становить 6%.
    Таким чином, з меншими трудовими зусиллями досягнуто поліпшення аналізованих показників діяльності за ІІ варіантом.
    Для того, щоб визначити, наскільки змінився обсяг продукції через порушення прогнозної структури продукції, необхідно різницю у степені виконання завдання перемножити на очікуваний обсяг продукції.
    Наприклад: прогнозний обсяг товарної продукції у сумі 5000 тис. грн. перемножити на різницю у відсотках виконання завдання щодо товарної продукції.
    Одержимо: 5000х0,3/100 = + 15 тис. грн.
← назад зміст вперед →


 
 
© Chitalka.net.ua