Головна сторінка

Студентська бібліотека "Читалка"

Документалістика
Екологія
Економіка
Етика
Етнополітологія
Зовнішня політика
Історія
Історія правознавства
Культурологія
Логіка
Медицина
Міжнародні відносини
Мовознавство
Наукові дослідження
Педагогіка та психологія
Політичне лідерство
Політичне прогнозування
Політичний аналіз
Політологія
Правознавство
Релігієзнавство
Соціологія
Теорія політики
Філософія
Цивільна оборона
Словники
 

Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання (Лекції)
   

2. 8. Аналіз динаміки експорту (імпорту) товарів і послуг


   Для повнішої характеристики експортної роботи підприємства експорт товарів та послуг за звітний рік зіставляють з експортом за попередній рік. Таке порівняння доцільно проводити за кілька років (наприклад, за 5 - 10). Мета дослідження -встановити, які зміни відбулися в товарній структурі експорту, в розвитку нових видів експорту і його географічного напрямку, як змінився обсяг експорту в поточних і в постійних (базових) цінах, як змінилися в середньому експортні ціни. При вивченні динаміки експорту за ряд років розраховують також темпи приросту за кожний рік і середньорічний темп приросту експорту за весь період, який вивчають.
    Дані про експорт за аналізовані роки групують за країнами і товарами в аналогічних таблицях. За кожним рядком таблиці (країна, товар або підсумок) розраховують індекси вартості, фізичного обсягу і цін. Ці індекси покажуть, на яку суму і де змінились вартість та фізичний обсяг експорту, а також середні експортні ціни.
    Для одержання відповіді на запитання про зміни вартісної структури експорту за країнами і товарами складають таблиці, де по кожній позиції (країна або товар) показують для кожного порівнювального року суму експорту в грошових одиницях і її питому вагу у відсотках до загального підсумку.
    За товарними групами, що містять кількісно і якісно порівнянні товари (наприклад, нафтопродукти: бензин, дизельне пальне, мазут), можна розрахувати індекс кількісної структури. Якщо індекс кількісної структури виявиться більшим за, то це буде означати, що у межах товарної групи зросла питома вага кількості дорожчих товарів за рахунок зниження питомої ваги дешевших товарів. При зворотній зміні структури індекс буде меншим за 1.
    Наведемо для прикладу в табл. 73 дані про експорт підприємством товарів за звітний і попередній періоди.
    Таблиця 73
   
   За даними табл. 73 визначаємо тенденцію розвитку експорту даної групи товарів (для підсумку) за вартістю і структурою.
    З'ясовуємо, як змінився обсяг експорту в постійних цінах (фізичний обсяг) і як змінились у середньому ціни на товари цієї групи. Визначимо величину впливу чинників, кількості, ціни і структури на зростання вартості експорту товарів даної групи на 138 млн. грн. (738 - 600).
    Розрахуємо подані нижче індекси.
    Індекс вартості: ІВ = 738/760= 1.23
    Індекс цін
    ІЦ = 738+750= 0.984
    Сума 738 млн. грн. показує вартість експортних товарів за 1998 р. (кількість і ціни 1998 р.), а сума 750 млн. грн. - результат перерахунку експорту кількості за 1998 р. за цінами 1997 р. Порівняння цих сум дасть змогу визначити, як вплинула зміна цін на величину вартості експорту товарів. Експортні ціни знизились у середньому на 1,6% (індекс цін у відсотках дорівнює 98,4). Відповідно, зменшення вартості за рахунок зниження цін на 1,6% становило - 12 млн. грн. (738 - 750).
    Індекс фізичного обсягу (Іф):
    Іф= 750/600=1.25
    Звідси приріст експорту за рахунок зміни вартості обсягу в незмінних цінах становив 150 млн. грн. (750 - 600). Останній індекс - добуток індексу кількості та індексу структури, тобто зміну фізичного обсягу зумовлює сукупна зміна кількості й кількісної структури. Вплив кожного з цих чинників можна визначити окремо.
    Перш ніж підрахувати індекс кількості, необхідно визначити середню ціну 1 тонни товарів за 1997 р. за даними табл. 29:
    Р=600/4 =150(тис.грн.)
    Індекс кількості (Ік) відповідно дорівнює:
    Ік=4.5х150/4х150= 1.125
    Таким чином, приріст вартості товарів за рахунок зміни їх кількості становив 75 млн. грн. (675 - 600).
    Індекс структури (Істр) дорівнює:
    Ісир. = 750/675=1.1
    Звідси приріст вартості за рахунок зміни структури дорівнює 75 млн. грн. (750 -675). Підсумок кількості і структури дасть величину фізичного обсягу: 75 + 75 = 150 млн. грн.
    Висновок. Вартість експорту (експортна виручка) групи товарів, які аналізують за рік, зросла на 136 млн. грн., що відбулося під впливом:
    - зміни кількісної структури експорту, що виразилася у підвищенні питомої ваги дорожчого товару, і це дало 75 млн. грн. приросту експорту;
    - зростання загальної кількості експортних товарів, що збільшило вартість експорту товарів на 75 млн. грн.;
    - зниження експортних цін, що зменшили вартість експорту на 12 млн. грн.
← назад зміст вперед →


 
 
© Chitalka.net.ua