Головна сторінка

Студентська бібліотека "Читалка"

Документалістика
Екологія
Економіка
Етика
Етнополітологія
Зовнішня політика
Історія
Історія правознавства
Культурологія
Логіка
Медицина
Міжнародні відносини
Мовознавство
Наукові дослідження
Педагогіка та психологія
Політичне лідерство
Політичне прогнозування
Політичний аналіз
Політологія
Правознавство
Релігієзнавство
Соціологія
Теорія політики
Філософія
Цивільна оборона
Словники
 

Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання (Лекції)
   

2. 9. Аналіз накладних витрат щодо експорту й імпорту товарів


   При аналізі накладних витрат перш за все визначають відносний рівень накладних витрат у грошових одиницях (ВРНВ):
    ВРНВ=накладні витрати щодо експорту за рік у гривнях / виробнича собівартість реалізованих товарів х 100
    Наприклад:
    100000 гривень × 100 _ 1000000 гривень
    Отже, на кожних 100 грн. виробничої собівартості товарів припадає 10 грн. накладних витрат.
    Аналогічно розраховують цей показник щодо імпорту товарів. Спочатку ці показники за звітний рік порівнюють з показниками за попередній рік, дають початкову оцінку зміні відносних величин накладних витрат. Наступний етап - вивчення чинників, що призвели до зміни кожної статті накладних витрат.
    Нижче наведений перелік основних чинників за найважливішими статтями
   
   Аналіз накладних витрат необхідно проводити відповідно до окремих товарів, а потім шляхом узагальнення визначених чинників можна одержати повну картину всього товарообороту.
    Наведемо приклад розрахунку чинників на витрати щодо зберігання умовного товару (в грн.) у табл. 75.
    Розрахунок проведемо, застосовуючи технічний прийом абсолютних різниць.
    1-а підстановка - (визначення чинника кількості (ваги)):
    (- 6000) х 12 х 4= - 288000 грн.
    Висновок. Значення кількості товарів, що зберігаються, приведуть до зменшення витрат щодо зберігання на 288000 грн.
    2-а підстановка (визначення чинника терміну зберігання):
    14000 х 8 х 4 = 448000 грн.
    Висновок. Збільшення часу зберігання товару призвело до зростання витрат щодо зберігання на 448000 грн.
    3-я підстановка - визначення чинника ставки за зберігання:
    14000 х 20 х 1 = 280000 грн.
    Висновок. Підвищення ставки за зберігання призвело до збільшення накладних витрат на 280000 грн.
    Підсумковий приріст витрат на зберігання становив:
    - 28000 + 448000 + 280000 = 440000 грн.
    Таблиця 75
   
   Аналогічно визначають чинники за іншими статтями накладних витрат. Наступний етап аналізу - з'ясування конкретних причин кожного чинника зокрема і визначення можливостей зниження рівня накладних витрат на перспективу.
← назад зміст вперед →


 
 
© Chitalka.net.ua