Головна сторінка

Студентська бібліотека "Читалка"

Документалістика
Екологія
Економіка
Етика
Етнополітологія
Зовнішня політика
Історія
Історія правознавства
Культурологія
Логіка
Медицина
Міжнародні відносини
Мовознавство
Наукові дослідження
Педагогіка та психологія
Політичне лідерство
Політичне прогнозування
Політичний аналіз
Політологія
Правознавство
Релігієзнавство
Соціологія
Теорія політики
Філософія
Цивільна оборона
Словники
 

Посібник з економічного регулювання природних монополій (Лекції)
   

Передмова


   В умовах запровадження економічного регулювання в дедалі більшій кількості галузей виникає потреба в навчально-методичному забезпеченні діяльності регуляторних органів. Посібник з економічного регулювання природних монополій призначено для використання і органами регулювання, і освітніми закладами як навчального матеріалу. У ньому представлено основні принципи та методи економічного регулювання, універсальні для всіх ринків, що перебувають у стані природної монополії. Ми сподіваємося, усвідомлення наявності спільних проблем і способів їх вирішення сприятиме розширенню співпраці та обміну досвідом між регуляторними органами в Україні.
    Основною посібника послугували два підручники з економічного регулювання: "Економіка регулювання та анти-монопольної політики" Віскузі, Вернона, Харрінгтона та "Розуміючи регулювання: теорія, стратегія й практика" Болдвіна та Кейва1. Авторський колектив також вдячний усім особам та організаціям, які надали зауваження, ідеї та пропозиції під час підготовки посібника. Корисними були відгуки, отримані під час круглих столів та обговорень. Автори наголошують на тому, що посібник не претендує на повноту охоплення матеріалу і тому сподіваються, що актуальні теми державного регулювання зацікавлять дослідників і організації, а деякі теми, представлені у виданні, набудуть ширшого висвітлення.
    Посібник з економічного регулювання природних монополій підготовано в рамках проекту "Програма розробки політики / Регуляторна реформа у житлово-комунальному секторі України". Проект є результатом спільної ініціативи Міжнародного центру перспективних досліджень (МЦПД) і Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства. Його здійснено в межах програми "Ініціатива реформування місцевого самоврядування та державних послуг" за фінансової підтримки Інституту відкритого суспільства. Посібник доповнює першу публікацію, здійснену в рамках проекту, - аналітичну доповідь "Регуляторна реформа у житлово-комунальному господарстві України".
    Вступ
    Інституціоналізація державного регулювання природних монополій поширюється в Україні. Від часу ухвалення Закону "Про природні монополії" створено регуляторні комісії в електроенергетиці та нафтогазовому комплексі, у сфері зв'язку. Планується запровадження нової системи регулювання в централізованому водопостачанні, водовідведенні та постачанні теплової енергії.
    Державне регулювання природних монополій - нова для України практика. Економічне регулювання в умовах ринкової економіки не є поверненням до засад планової економіки - централізованого розподілу державою ресурсів і планування господарської діяльності підприємств. Необхідність державного втручання в умовах ринкової економіки виникає на ринках, де через об'єктивні причини неможлива конкуренція. Запровадження економічного регулювання ставить за мету встановлення справедливих цін, стимулювання ефективності діяльності в галузі та захист інтересів споживачів товарів і послуг.
    Попри те, що регуляторна система різних інфраструктурних галузей України перебуває на різних стадіях розвитку, проблеми імплементації регулювання - спільні. І в галузі зв'язку, і у водопровідному господарстві, і в енергетиці актуальна проблема визначення економічно обґрунтованої ціни та "справедливої" норми прибутку на капітал. Методи аналізу ефективності універсальні і можуть також братися на озброєння всіма регуляторними органами. Міжгалузевий підхід до регулювання природних монополій є особливістю цього посібника. Практичне використання посібника можливе для створення або розбудови наявних систем економічного регулювання природних монополій і залучення зазначених методів регулювання до інструментарію регуляторних органів.
    Посібник містить чотири розділи:
    і. ТЕОРІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ. У цьому розділі визначено предмет економічного регулювання та процедури впровадження. Розглянуто переваги та хиби різних варіантів запровадження регулювання в економіці.
    2. МіКРОЕКОНОМічНі ПРИНЦИПИ ФУНКЦіОНУВАННЯ ПРИРОДНОї МОНОПОЛії. У
    другому розділі представлено економічні визначення природної монополії та теорії "ідеального ціноутворення". Визначено варіанти та особливості цінової політики уряду під час запровадження регулювання.
    3.МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛіЙ. У цьому розділі зазначено методи оцінки ефективності, що можуть використовуватися регуляторними органами для порівняльного аналізу компаній і стимулювання підвищення ефективності в галузі.
    4-.РЕГУЛЮВАННЯ НОРМИ ПРИБУТКУ НА КАПІТАЛ. Розділ присвячено проблемі розрахунку норми прибутку на капітал регульованих компаній, що важливо для стимулювання інвестиційної політики в інфраструктурних галузях. Описано основні методи визначення (калькуляції) норми прибутку на капітал і бази нарахування та обговорено головні застереження.
← назад зміст вперед →


 
 
© Chitalka.net.ua