Головна сторінка

Студентська бібліотека "Читалка"

Документалістика
Екологія
Економіка
Етика
Етнополітологія
Зовнішня політика
Історія
Історія правознавства
Культурологія
Логіка
Медицина
Міжнародні відносини
Мовознавство
Наукові дослідження
Педагогіка та психологія
Політичне лідерство
Політичне прогнозування
Політичний аналіз
Політологія
Правознавство
Релігієзнавство
Соціологія
Теорія політики
Філософія
Цивільна оборона
Словники
 

Документалістика (Лекції)
   

5.1. Основні поняття та визначення


   Інформація—це дані про осіб, предмети, факти, події, явища та процеси незалежно від форми їх подання. Документованою інформацією (документом) є зафіксована на матеріальному носії інформація з реквізитами, що дають можливість її ідентифікувати. Документована інформація, доступ до якої обмежується відповідно до законодавства України, є конфіденційною інформацією. Дані про факти, події та обставини життя громадянина, що дозволяють ідентифікувати його особу, називаються інформацією про громадян (персональними даними).
    З інформацією можна проводити такі інформаційні процеси, як її збір, обробку, накопичення, зберігання, пошук та поширення.
    Сукупність документів (масивів документів) та інформаційних технологій, в тому числі з використанням засобів обчислювальної техніки та зв'язку, що реалізують інформаційні процеси, впорядковують і організовують в інформаційну систему. Засобами забезпечення автоматизованих інформаційних систем та їх технологій є програмні, технічні, лінгвістичні, правові, організаційні засоби (програми для електронних, обчислювальних машин; засоби обчислювальної техніки та зв'язку; словники, тезауруси та класифікатори; інструкції та методики; положення, устави, посадові інструкції; схеми та їх опис, інша експлуатаційна та супровідна документація), що використовуються чи створюються при проектуванні інформаційних систем, які забезпечують їх експлуатацію.
    Існує поняття інформаційних ресурсів, під яким розуміємо окремі документи і масиви документів, в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, інших інформаційних системах).
    Власником інформаційних ресурсів, інформаційних систем, технологій та засобів їх забезпечення є суб'єкт, який в повному обсязі реалізує повноваження володіння, користування та поширення вказаними об'єктами, а споживачем інформації є суб'єкт, шо звертається до інформаційної системи чи до посередника за отриманням необхідної йому інформації для її використання.
    Організаційний соціально-економічний та науково-технічний процес створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб та реалізації прав громадян, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, організацій, суспільних об'єднань на основі формування і використання інформаційних ресурсів називається інформатизацією.
← назад зміст вперед →


 
 
© Chitalka.net.ua