Головна сторінка

Студентська бібліотека "Читалка"

Документалістика
Екологія
Економіка
Етика
Етнополітологія
Зовнішня політика
Історія
Історія правознавства
Культурологія
Логіка
Медицина
Міжнародні відносини
Мовознавство
Наукові дослідження
Педагогіка та психологія
Політичне лідерство
Політичне прогнозування
Політичний аналіз
Політологія
Правознавство
Релігієзнавство
Соціологія
Теорія політики
Філософія
Цивільна оборона
Словники
 

Документалістика (Лекції)
   

5.4. Користування інформаційними ресурсами


   Користувачами інформаційних ресурсів є громадяни, органи державної влади та місцевого самоврядування, організації та суспільні об'єднання, які володіють рівними правами на доступ до державних інформаційних ресурсів та не повинні обґрунтовувати перед власниками цих ресурсів необхідність отримання запитуваної ними інформації, за винятком інформації з обмеженим доступом. Доступ фізичних та юридичних осіб до державних інформаційних ресурсів є основою здійснення суспільного контролю за діяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, суспільних, політичних та інших організацій, а також за станом економіки, екології та інших сфер суспільного життя.
    Власники інформаційних ресурсів забезпечують користувачів (споживачів) інформацією з інформаційних ресурсів на основі законодавства, статутів указаних органів і організацій, положень про них, а також договорів на послуги з інформаційного забезпечення.
    Інформація, отримана на законних підставах з державних інформаційних ресурсів громадянами і організаціями, може бути використана ними для створення похідної інформації з метою комерційного розпорядження нею з обов'язковим посиланням на джерело інформації. Джерелом прибутку в цьому випадку є результат вкладеної праці і коштів при створенні похідної інформації, але не початкова інформація, отримана з державних ресурсів.
    Порядок отримання користувачем інформації (вказування місця, часу, відповідальних посадових осіб, необхідних процедур) визначає власник інформаційних ресурсів з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України. Перелік послуг з інформаційного забезпечення, свідчення про порядок та умови доступу до інформаційних ресурсів власники інформаційних ресурсів та інформаційних систем надають користувачам безкоштовно.
    Органи державної влади та організації, відповідальні за формування та використання інформаційних ресурсів, забезпечують умови для оперативного і повного надання користувачу документованої інформації відповідно до обов'язків, встановлених установчими статутами (положеннями) цих органів та організацій.
    Порядок накопичення та обробка документованої інформації з обмеженим доступом, правила її захисту і порядок доступу до неї визначаються органами державної влади, що відповідають за певні види та масиви інформації відповідно до їх компетенції чи безпосередньо з її власником відповідно до законодавства України.
    Органи державної влади та місцевого самоврядування створюють доступні для кожного інформаційні ресурси з питань діяльності цих органів та підвідомчих їм організацій, а також в межах своєї компетенції здійснюють масове інформаційне забезпечення користувачів з питань прав, свобод і обов'язків громадян та їх безпеки, а також інших питань, що становлять суспільний інтерес. Відмова в доступі до інформаційних ресурсів може бути оскаржена в суді.
    Комітет при Президенті України з політики інформації організовує реєстрацію всіх інформаційних ресурсів, інформаційних систем і публікацію відомостей про них для забезпечення прав громадян на доступ до інформації.
    Перелік інформаційних послуг, що надаються користувачам з державних інформаційних ресурсів безкоштовно чи за плату, яка не відшкодовує в повному розмірі витрати на послуги, встановлює керівництво України. Витрати на вказані послуги компенсуються із засобів державного бюджету та бюджетів суб'єктів України.
    Громадяни і організації мають право на доступ до документованої інформації про них, на уточнення цієї інформації з метою забезпечення її повноти та вірогідності; мають право знати, хто і з якою метою використовує чи використовував цю інформацію. Обмеження доступу громадян і організацій до інформації про них допустиме лише на основах, передбачених державними законами.
    Власник документованої інформації про громадян повинен надати інформацію безкоштовно на вимогу осіб, яких вона стосується. Обмеження можливі лише у випадках, передбачених законодавством України.
    Відмова власника інформаційних ресурсів суб'єкту в доступі до інформації про нього може бути оскаржена в судовому порядку.
    Власник інформаційних ресурсів повинен забезпечити дотримання режиму обробки та правил надання інформації користувачу, встановлених законодавством України або власником цих інформаційних ресурсів, та несе юридичну відповідальність за порушення правил роботи з інформацією в порядку, передбаченому законодавством України.
← назад зміст вперед →


 
 
© Chitalka.net.ua