Головна сторінка

Студентська бібліотека "Читалка"

Документалістика
Екологія
Економіка
Етика
Етнополітологія
Зовнішня політика
Історія
Історія правознавства
Культурологія
Логіка
Медицина
Міжнародні відносини
Мовознавство
Наукові дослідження
Педагогіка та психологія
Політичне лідерство
Політичне прогнозування
Політичний аналіз
Політологія
Правознавство
Релігієзнавство
Соціологія
Теорія політики
Філософія
Цивільна оборона
Словники
 

Біржове право (Лекції)
   

4. Правовий режим електронної біржової торгівлі.


   Розрізняють такі методи біржової торгівлі як публічний торг й електронна торгівля. Вибір методу ведення біржової торгівлі в різних країнах залежить від багатьох факторів, серед яких: особливості біржового ринку, загальний рівень розвитку економіки тієї або іншої країни, вплив міжнародної біржової торгівлі, традиції й ряд інших.
    Основним методом ведення біржової торгівлі на товарних біржах в Україні є публічний торг, заснований на принципах аукціону. Даний метод з невеликими модифікаціями можна спостерігати в практиці всіх товарних бірж України. Однак, як показує досвід біржової торгівлі, цей метод укладання біржових угод є найбільш ефективним при більших кількостях угод, що укладаються. Відсутність цього показника на товарних біржах України зводить біржову торгівлю до формальної процедури, без якої-небудь реальної конкуренції, як з боку покупців, так і продавців.
    Більш прогресивним є метод електронної торгівлі, що, поряд з методом публічного торгу, використовують при укладанні біржових угод багато товарних бірж у різних країнах. До переваг використання такого методу фахівці відносять, насамперед: швидкість обміну пропозиціями, можливість одночасного укладання угод на різних біржах у режимі реального часу, зниження фінансових витрат, виключення посередників й ін. Крім цього, спеціальні програми дозволяють забезпечити високий рівень конфіденційності обміну інформацією [11, с 100].
    Ці фактори привели до появи й у практиці біржової торгівлі в Україні електронних торгівельних систем (далі — ETC). Так, в 2002 році на Придніпровській товарній біржі був створений модельований комплекс електронної біржової системи торгівлі товарними деривативами, базовим активом, якого є сільськогосподарська продукція. Розроблений модельований комплекс забезпечує базову платформу для відпрацьовування сеансів торгівлі товарними деривативами на центральній площадці біржі, а також на віддалених площадках у реальному масштабі часу. Як віддалені площадки можуть виступати агротоварні біржі. Доступ до центральної площадки забезпечується через Інтернет. На модельованому комплексі реалізована підсистема відділеного доступу й передачі даних між центральною площадкою й віддаленими площадками.
    Варто підкреслити, що основу Концепції розвитку ф'ючерсної біржової торгівлі в Україні також становить впровадження електронних біржових площадок, що дозволяють торгувати в режимі реального часу. Однак дотепер біржова торгівля з використанням ETC на товарних біржах України носить обмежений характер.
    Це багато в чому пояснюється відсутністю досвіду й необхідної правової бази, що відображає специфіку цієї форми біржової торгівлі. Так, правова основа ведення біржової торгівлі з використанням ETC представлена, насамперед, Правилами біржової торгівлі, затверджуваними біржами. У теж час, як показує їхній аналіз, багато положень Правил не відповідають загальним нормам ГК України, ГК України, Закону України «Про електронні документи й електронний документообіг», Закону України «Про електронно-цифровий підпис» й інших нормативно-правових актів.
    Такий стан правової основи електронної торгівлі вказує на необхідність її вдосконалювання. Виникає інтерес до досвіду такої торгівлі на товарних біржах в інших країнах.
    Перша ETC була встановлена на Новозеландській ф'ючерсній й опціонній біржі в січні 1985 року. Надалі процес автоматизації біржової торгівлі йде досить активно як на виникаючих біржах, так і на вже існуючих. В 1990-1992 р. кількість ETC на товарних біржах різко збільшилася, і нові електронні системи введені на товарних біржах Австрії, Бельгії, Фінляндії, Італії, Японії, Сінгапуру, Іспанії, Швеції, США й Великобританії. Більшість нових бірж, торгівля на яких почалася після 1990 p., зволіли використовувати винятково ETC, відмовившись від традиційного біржового кола.
    Сьогодні з товарних бірж, що використовують системи електронної торгівлі, повністю автоматизовані наступні:
    • Бельгійська ф'ючерсна й опціонна біржа,
    • Німецька товарна біржа,
    • Ірландська ф'ючерсна й опціонна біржа,
    • Новозеландська ф'ючерсна й опціонна біржа,
    • Зернова біржа в Осаці,
    • Підрозділ біржі цінних паперів в Осаці,
    • Біржа цукру в Осаці,
    • Австрійська ф'ючерсна й опціонна біржа,
    • Швейцарська біржа опціонів і фінансових ф'ючерсів,
    • Токійська товарна біржа,
    • Токійська зернова біржа,
    • Міжнародна токійська біржа фінансових ф'ючерсів.
    Усього близько ЗО товарних бірж у різних країнах, використовують системи електронної торгівлі. Як підкреслює Є.Н. Сохацька, уже в 2002 році не залишилося ні однієї біржі, де б не було б хоча б деяких елементів електронного трейдингу [12, с. 313]. Це стало основою значного росту числа укладених біржових угод на товарних біржах Європи, США, Азії. Так, тільки на Лондонській міжнародній біржі фінансових ф'ючерсів (LIFFE) і Паризькій біржі фінансових ф'ючерсів (MATIF) річні темпи збільшення кількості укладених термінових контрактів, останнім часом склала більше 500 %. Сьогодні товарним біржам Європи належить приблизно половина світового термінового ринку. На ф'ючерсній й опціонній біржі «Фокс» (Великобританія) щорічно укладається приблизно 300 тис. контрактів на поставку кави, какао, цукру з використанням електронних торгівельних систем.
    Прикладом може служити також і наступний факт. Перші торги, проведені 9 січня 2002 p., товарною біржею IntercontinentalExchange (ICE) показали результат 4,3 млрд. дол., що на 75% перевищує середній обсяг торгів у грудні 2001 р. (2,5 млрд. дол.). У торгах багатопрофільної електронної біржі ІСЕ беруть участь 500 найбільших світових торгівельних компаній. Акціонерами ІСЕ є більше 100 ведучих трей-дерів в області енергетики й металурги, а також брокерів і банків. В ІСЕ система електронних торгів установлена на більш ніж 8500 комп'ютерах в усім світі, з яких трейдери щодня можуть брати участь у торгах з більш, ніж 600 товарних позицій. Цей список містить сиру нафту й нафтопродукти, природний газ, електроенергію, дорогоцінні метали й інші товари. Форми контрактів передбачають фізичну доставку, а також фінансово збалансовані товарообміни, знижки й опціони, засновані на ряді фіксованих і плаваючих цінових індексів.
    ETC являє собою програмно-апаратний комплекс у вигляді локальної комп'ютерної мережі. До складу комплексу входить серверна частина із програмним забезпеченням, у якому втримуються правила допуску членів біржі до торгівлі, порядок укладання угод, процедура клірингу, порядок інформаційного обслуговування учасників торгівлі, системи захисту інформації, процедури управління й регулювання ринку й т.д. Частиною ETC є мережа робочих місць брокерів, що представляє собою персональні комп'ютери, що входять до складу локальної комп'ютерної мережі біржі. До електронних систем подібного типу пред'являються наступні вимоги:
    — високий ступінь функціональної надійності,
    — відповідність показників безпеки, відповідно до існуючих міжнародних стандартів,
    — технологічне забезпечення високої ліквідності торгівельних інструментів,
    — закритість службової інформації,
    — гнучкість програмного й апаратного забезпечення,
    Члени товарної біржі й брокери формують свої заявки
    на покупку або продаж й в електронному виді посилають у торгівельну систему, указавши свій ідентифікаційний номер і код. Подані заявки реєструються в торгівельній системі протягом торгівельної сесії. У заявці повинні бути зазначені всі істотні умови біржової угоди. При цьому всі необхідні умови, зазначені в заявці, стандартизовані й не можуть змінюватися стороною за своїм розсудом. Єдиною змінною величиною є ціна й кількість товару. Форма заявки затверджується біржею, а у випадках, передбачених законом, додатково узгоджується з компетентним державним органом.
    Всі подані заявки фіксуються по черзі з обліком зазначених у них ціни й часу реєстрації. За заявками на продаж пріоритетне виконання належить заявкам з меншою ціною, за заявками на покупку пріоритет належить заявкам з більшою ціною. Якщо подані заявки з однаковою ціною, пріоритетному виконанню підлягають заявки, раніше зареєстровані.
    Заявки автоматично перевіряються на можливість виконання угоди, а також на наявність у торгівельній системі зустрічних заявок. При укладанні угод угода досягається автоматично в результаті збігу по ціновій ознаці двох протилежних заявок.
    Укладена угода підлягає реєстрації в торгівельній системі шляхом занесення до торгівельного реєстру укладених угод. Записи в такому реєстрі угод мають силу договору для учасників торгів, що уклала угоду. Всі зареєстровані біржею в торгівельній системі біржові угоди набувають юридичну чинність і не вимагають із боку учасника торгів підписання додаткових документів.
    У характеристиці будь-якої системи електронних біржових торгів важливим є алгоритм, який використовується для укладання біржових угод. Більшість систем електронної торгівлі застосовують для підбора покупців і продавців алгоритм "ціна/час", тобто пріоритет при укладанні угод одержують ті команди, які містять найкращу ціну (найвищу ціну покупця й найнижчу ціну продавця), а серед команд із однаковою ціною пріоритет віддається тій команді, що була уведена в систему раніше неї. Цей алгоритм використовується на 21 з ЗО бірж, на яких ведеться електронна торгівля. Так в електронній системі лондонської біржі ЛИФФЕ застосовується алгоритм, що імітує звичайний торг у біржовому колі, тобто використовується метод найкращої ціни в сполученні з методом розподілу обсягу (кількості) товару порівно між декількома покупцями/продавцями. На деяких японських біржах — Токійській зерновій, Токійській біржі цукру, зерновій біржі в Осаці й біржі цукру в Осаці — установлена електронна система "СТ5", у якій для ф'ючерсів використовується метод електронного аукціону (тобто всі угоди за день проходять по одній і тій же "ціні дня" — ціні, що склалася в результаті проведеного електронною системою аукціону), а для опціонів — алгоритм "ціна/час".
    Використовуючи ETC біржа, як організатор торгів, з одного боку, регулює ринок, використовуючи автоматизовану систему лімітування, з іншого боку — установлює різні обмеження для всіх учасників торгів (цінові й об'ємні фільтри на подачу заявок для всього ринку, різні ліміти на конкретних учасників або їхньої групи, обмеження на частку ринку, установлення коридорів цін і т.д.).
    Головна перевага електронної форми проведення біржових торгів — можливість проведення торгівельних операцій у будь-який час доби. Брокери можуть торгувати в ті години, коли звичайна біржа закрита, тобто це потенційний додатковий прибуток для брокерських компаній. Позитивним моментом є й максимальний доступ брокерів на ринки. Брокер може й не бути присутнім особисто на торгах у біржовому колі, а перебувати практично в будь-якій крапці земної кулі. Електронна біржа, як правило, має більш низькі операційні витрати. Крім цього електронна система дає таку немаловажну перевагу, як конфіденційність.
    Головний недолік електронної біржі — низька активність і ліквідність електронного ринку. Електронна система не дає переваг трейдерам (торговцям за свій рахунок), тому що ті не можуть використати з вигодою для себе свою інтуїцію, на якій і заснована їхня робота в кільці. Трейдери звичайно відкривають і закривають позиції протягом одного дня, опираючись на своє відчуття й розуміння поточної ситуації на ринзі. Тому причини психологічного характеру гальмують поширення електронної торгівлі.
    Крім цього брокери, що працюють із системою Глобекс, виявили в ній наступні недоліки. Система не сприймає команду припинення виконання наказу, а це для брокера дуже незручно. Поряд із цим, у системі є програмні недоробки, що виникають при уведенні наказу [11, с 108]. Звичайні людські помилки (застереження) перестають бути такими в процесі електронної торгівлі. Якщо брокер у біржовому колі бачить, що інший брокер явно помилився, він може пошкодувати його й "не ловити на слові".
    Електронна торгівля — зовсім інша справа. За помилку при уведенні наказу в комп'ютер можна заплатити дуже дорого. Наприклад, в 1998 р., трейдер компанії Salomon Brothers поклав руку на клавіатуру комп'ютера, випадково пославши в такий спосіб замовлення на продаж 14 500 ф'ючерсних контрактів на суму 7,3 млрд. франків ($960 млн.). Біржа відмовилася анулювати угоду. Відомо також, що кілька помилок було зроблено на терміновій біржі Eurex, включаючи дві в 2000 р. [14].
    Таким чином, практика використання ETC на товарних біржах інших країн й в Україні свідчить про переваги такої форми біржових торгів, але при обов'язковій наявності відповідного законодавства, що регулює такі відносини.
← назад зміст вперед →


 
 
© Chitalka.net.ua