Головна сторінка

Студентська бібліотека "Читалка"

Документалістика
Екологія
Економіка
Етика
Етнополітологія
Зовнішня політика
Історія
Історія правознавства
Культурологія
Логіка
Медицина
Міжнародні відносини
Мовознавство
Наукові дослідження
Педагогіка та психологія
Політичне лідерство
Політичне прогнозування
Політичний аналіз
Політологія
Правознавство
Релігієзнавство
Соціологія
Теорія політики
Філософія
Цивільна оборона
Словники
 

Історичні записки - 2003 р.

1. Проблема титулу rex в геополітиці середньовіччя
2. Практична діяльність державних органів болгарії з перебудови освітянської сфери (1944 - 1948 рр.)
3. Джерелознавство дипломатичної історії українсько-німецьких відносин доби центральної ради: історіографія проблеми
4. Діяльність професора г.і. сенченка (1917- 2006 рр.) в контексті розвитку вітчизняної аграрної науки
5. Київська земля у 1240 - 1362 рр.
6. Питання продовольства. історичний аспект
7. Політика державної партії щодо українського селянства в перший період непу (1921-1925 рр.)
8. Революційні перебудови у японії після реставрації мейдзі (1868 - 1946)
9. Земельна оренда як одна з форм підприємницької діяльності аграрного сектору лівобережної України в 90-і рр. ХІХ ст. - на початку ХХ ст.
10. Вплив жіночих делегатських зборів 1919-1932 рр. на формування субкультури радянських жінок-городянок в україні
11. Академік Г.М.Висоцький (1865 - 1940) - засновник науково- дослідної кафедри лісівництва харківського сільськогосподарського інститут ім. Раковського
12. Особенности генезиса бронзового меча на территории Европы
13. Національна політика центральної ради в умовах незалежності УНР (січень -квітень 1918 р.)
14. Асиміляторська діяльність православної церкви в Україні 1875-1900 років
15. Європейський шлях демократичного розвитку України
16. Зовнішні впливи на соціально-політичну структуру України ХVІ - першої половини ХVІІІ ст.
17. Становлення й розвиток науки про зональне розташування ґрунтів на поверхні земної кулі
18. Початок грошової реформи 1922-1924 рр. в УСРР - введення червінця
19. Інтеграції України в Європу через сот: економічна чи політична доцільність
20. Генезис и развитие аграрного образования в екатеринославской губернии (xix - начало xx ст.)
21. Недержавні вищі навчальні заклади: проблеми розвитку
22. Саморегулювання змі у великій Британії та США
23. Тарифна політика на залізницях російської імперії (кінець ХІХ - початок ХХ ст).
24. Європейський вимір трансформації вищої освіти суверенної України
25. Григорій Миколайович Ге - автор першого нарису історії м. Миколаєва
26. Питання кількісного представництва національних меншин у центральній раді (травень - липень 1917 р.)
27. Зміна підходів до навчання та виховання студентської молоді у вітчизняних вищих навчальних закладах України (кінця XX - поч. XXI ст.)
28. Участь колаборантів в актах знищення євреїв на півдні України
29. Академік д.с. воронцов (1886-1965) - основоположник вітчизняної електрофізіології
30. Історія природознавства та галузеве наукове реферування у творчій спадщині професора М.М. Новикова (1933-2007)
31. З історії становлення поняття „Біженець”
 
 
© Chitalka.net.ua