Головна сторінка

Студентська бібліотека "Читалка"

Документалістика
Екологія
Економіка
Етика
Етнополітологія
Зовнішня політика
Історія
Історія правознавства
Культурологія
Логіка
Медицина
Міжнародні відносини
Мовознавство
Наукові дослідження
Педагогіка та психологія
Політичне лідерство
Політичне прогнозування
Політичний аналіз
Політологія
Правознавство
Релігієзнавство
Соціологія
Теорія політики
Філософія
Цивільна оборона
Словники
 

Історіографія, джерелознавство - 2009 р.

1. Общественно-политические взгляды просветителя Г.Филдинга: историография проблемы
2. Проблема впливу реформи 1861 р. на сільське господарство Росії у працях В. І. Леніна
3. Духовне життя населення україни в роки другої світової війни: до історіографії дослідження
4. Періодизація вітчизняної історіографії історії остарбайтерів з України
5. Проблеми розвитку і управління промисловістю України в період радянської індустріалізації очима дослідників в умовах системної кризи і перебудови в СРСР
6. Оцінка наслідків російсько-турецьких війн xviii ст. для козаків нової січі у науковій літературі ХХ-ХХІ ст.
7. Історіософська концепція українського козацтва та запорозької січі в науковій спадщині М.Максимовича
8. Ґенеза розуміння терміну «соціальна політика» у радянській та сучасній історичній науці
9. Єврейське населення південно-Східної України кінця ХІХ - початку ХХ ст. (джерельна база)
10. Матеріали періодичної преси як інформаційне джерело культурного розвитку етнічних меншин донецької області на межі ХХ - ХХІ ст.
11. Використання інформації метричних книг для генеалогічного пошуку (за матеріалами державного архіву Донецької області)
12. Розбудова церковних структур князем В.-К. Острозьким
13. Міська геральдика донбасу XVIII-XIX ст.
14. Участь земств у розвитку медичної освіти в україні (друга пол. ХІХ - поч. ХХ ст.)
15. Діяльність органів дворянської опіки у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. (за матеріалами державного архіву херсонської області)
16. Розміри міської родини в радянській державі у першій половині 1920-х років (на матеріалах донбасу)
17. Концептуальні основи державної політики щодо соціокультурного розвитку міст донбасу в 20-х - 30-х рр. ХХ ст.
18. Житлова кооперація донбасу як один із засобів поліпшення житлової кризи в період непу
19. Судові процеси над технічною інтелігенцією в репресивно- каральній системі радянської держави (1920-ті - 1930 рр.)
20. Політичні репресії 1937 р. на сторінках обласної газети «социалистический Донбас»: хроніка подій
21. Зміни в суспільно-політичному житті та адміністративно-територіальному устрої на західноукраїнських землях у 1939-1941 роках
22. Пропагандистська робота партизанських загонів України
23. Впровадження політики голоду на окупованій території україни в роки другої світової війни
24. Українська інтелігенція в період великої вітчизняної війни в роботах радянських дослідників
25. Промисловий травматизм шахтарів донбасу в роки великої вітчизняної війни
26. Трансформація образу нацистської німеччини у пресі донеччини напередодні великої вітчизняної війни (1939-1941 рр.)
27. Ціна великої перемоги: підсумки самовідданої праці жінок по відродженню економіки донбасу наприкінці великої вітчизняної війни (1944 - 1945 рр.)
28. Маловідома сторінка великої вітчизняної війни
29. Внесок донецьких боксерів у розвиток фазкультури та спорту післявоєнного Донбасу
30. Організація побутового обслуговування населення в шахтарських містах Донбасу у 1950-80-і рр.
31. Проблеми молодих спеціалістів вугільної промисловості УРСР (1965-1980-ті рр.)
32. Пенсійне забезпечення в донбасі у 1965-1985-х роках
33. Шахтарський рух 1991 р.: склад учасників, життєві позиції
34. Місце та роль агропромислових формувань ринкового типу в аграрному секторі сучасної України
35. Шестая сирийская война. последний успех селевкидов
36. О некоторых условиях поливариантности погребального обряда боспорских греков
37. Сельское хозяйство и характер земельных отношений на боспоре в i серііі ВВ. н.э.
38. Средневековые проекты европейского единства
39. Англо-американські відносини на початку Другої світової війни
40. На шляху створення ерец-ісраель: від виникнення політичного сіонізму до проголошення декларації бальфура
41. Російсько-латиноамериканське співробітництво у 1992-1999 роках в контексті формування багатополюсного світу
42. Из истории сотрудничества владимира даля с журналами «сын отечества», «библиотека для чтения и «современник»
43. Интернациональные связи ссср и болгарии как условие трудовой миграции болгар в Донбасс
44. Еволюція миротворчих механізмів оон на межі XX-XXI ст.
45. Участь республіки Польща в міжнародних та регіональних організаціях як передумова європейської інтеграції (1989-2004 рр.)
46. Встановлення та налагодження відносин між великою британією та україною. 1992-2004 рр.
47. Феномен гуманітарних інтервенцій у постбіполярному світі
48. Вплив інформаційних технологій на реорганізацію військової справи сша на початку ХХІ століття
49. Політика радянської влади щодо національних меншин україни в міжвоєнний період
50. Особливості партійно-парламентської відповідальності української владної еліти в контексті співвідношення моралі та закону
51. Вплив розколу між упц та угкц на національну ідентифікацію українців у пострадянський період
52. Духовне життя українського населення в роки другої світової війни як чинник переможної вітальності народу рецензія на монографію і.м. грідіної «духовне життя населення україни у роки другої світової війни (1939-1945): монографія. - Донецьк: донну, 2010. - 419 с.» 
 
© Chitalka.net.ua