Головна сторінка

Студентська бібліотека "Читалка"

Документалістика
Екологія
Економіка
Етика
Етнополітологія
Зовнішня політика
Історія
Історія правознавства
Культурологія
Логіка
Медицина
Міжнародні відносини
Мовознавство
Наукові дослідження
Педагогіка та психологія
Політичне лідерство
Політичне прогнозування
Політичний аналіз
Політологія
Правознавство
Релігієзнавство
Соціологія
Теорія політики
Філософія
Цивільна оборона
Словники
 

Історія вчень про державу і право - курс лекцій

Тема 1. Історія становлення та розвитку ідей демократії: класичні, модерні та постмодерні теорії


1. Політико-філософські погляди античних мислителів. Вчення Платона, Арістотеля, Ціцерона
2. Політична філософія доби середньовіччя. Теорії Т.Мора, Т.Кампанели, Н.Макіавеллі
3. Ідеї демократичного розвитку доби буржуазних революцій
4. Основні напрямки розвитку ідей демократії в ХХ та на початку ХХІ століть

Тема 2. Сутність, передумови та цінності сучасної демократії


1. Виникнення і зміст демократії
2. Аспекти і різновиди демократії
3. Особливості сучасної демократії

Тема 3. Основні теоретичні моделі демократії


1. Класичні моделі демократії: змагальний елітизм; плюралістична модель; теорія партиципаторної демократії
2. Сучасні моделі демократичного правління: протективна демократія; демократія, що розвивається; теорія відмирання держави

Тема 4. “Теорія хвиль” як парадигма дослідження процесу демократичних змін


1. Демократизація як предмет досліджень транзитології
2. Сутність та шляхи переходу від автократії до демократичного режиму
3. С.Хантінгтон про хвилі демократизації, їхню сутність та періодизацію
4. Передумови переходу від тоталітаризму до демократії
5. Особливості переходу до демократії постсоціалістичних країн

Тема 5. Сутність й особливості сучасної хвилі демократизації: виклики, ризики і небезпеки демократії


1. Демократія у постіндустріальному, інформаційному, глобалізованому світі
2. Криза демократичного правління
3. Критика демократичного правління

Тема 6. Сутнісні характеристики, особливості, стадії демократизації українського суспільства

1. Розвиток демократичних ідей та форм на українських землях
2. Особливості становлення демократії в сучасній Україні
3. Проблеми та перспективи українського суспільства 
 
© Chitalka.net.ua