Головна сторінка

Студентська бібліотека "Читалка"

Документалістика
Екологія
Економіка
Етика
Етнополітологія
Зовнішня політика
Історія
Історія правознавства
Культурологія
Логіка
Медицина
Міжнародні відносини
Мовознавство
Наукові дослідження
Педагогіка та психологія
Політичне лідерство
Політичне прогнозування
Політичний аналіз
Політологія
Правознавство
Релігієзнавство
Соціологія
Теорія політики
Філософія
Цивільна оборона
Словники
 

Історія світової і вітчизняної культури - Курс лекцій


ЛЕКЦІЯ І. ПОНЯТТЯ КУЛЬТУРИ. КУЛЬТУРА ПЕРВІСНОГО СУСПІЛЬСТВА

1. Визначення культури
2. Еволюція поглядів на культуру. Культура і цивілізація
3. Періодизація культури і цивілізації. Сенс вивчення історії культури
4. Культура епохи палеоліту
5. Поняття міфології і ритуалу
6. Неолітична революція. Культура ранньоземлеробського суспільства

ЛЕКЦІЯ 2. КУЛЬТУРА СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ

1. Загальні особливості розвитку культури Стародавнього Світу
2. Доосьові культури Стародавнього Сходу
3. Післяосьові культури Стародавнього Сходу
4. Культура Стародавньої Греції
5. Культура Еллінізму
6. Культура Стародавнього Риму

ЛЕКЦІЯ 3. КУЛЬТУРА ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ ЕПОХИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ І РЕНЕСАНСУ

1. Культура західноєвропейського Середньовіччя
2. Культура італійського Ренесансу
3. Культура Північного Ренесансу
4. Історико-культурний зміст і значення Реформації

ЛЕКЦІЯ 4. ЄВРОПЕЙСЬКА КУЛЬТУРА НОВОГО ЧАСУ


1. Культура Західної Європи XVII ст.
2. Європейська культура XVIII століття
3. Культура XIX століття
4. Художня культура Західної Європи початку ХХ століття

ЛЕКЦІЯ 5. КУЛЬТУРА І ЦИВІЛІЗАЦІЯ СУЧАСНОСТІ


1. Основні тенденції розвитку культури XX століття
2. Загальнолюдське і національне в культурі
3. Витоки культури Постмодернізму
4. Історико-культурний зміст Постмодернізму
5. Постмодернізм і трансавангард у мистецтві

ЛЕКЦІЯ 6. КУЛЬТУРА УКРАЇНИ ХІХ—ХХ СТОЛІТТЯ

1. Культура України першої половини ХIХ ст.
2. Культура України другої половини ХIХ ст.
3. Культура України початку ХХ ст.
4. Національно-культурне піднесення 20-х років в Україні
5. Українська культура другої половини XX століття (загальна характеристика) 
 
© Chitalka.net.ua