Головна сторінка

Студентська бібліотека "Читалка"

Документалістика
Екологія
Економіка
Етика
Етнополітологія
Зовнішня політика
Історія
Історія правознавства
Культурологія
Логіка
Медицина
Міжнародні відносини
Мовознавство
Наукові дослідження
Педагогіка та психологія
Політичне лідерство
Політичне прогнозування
Політичний аналіз
Політологія
Правознавство
Релігієзнавство
Соціологія
Теорія політики
Філософія
Цивільна оборона
Словники
 

Культурологія: теорія та історія культури - Тюрменко І.І.

ПЕРЕДМОВА

РОЗДІЛ І. ОСНОВИ ТЕОРІЇ КУЛЬТУРИ


ТЕМА 1. СПЕЦИФІКА КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ЗНАННЯ

1. Культурологія як наука та навчальна дисципліна
2. Еволюція поглядів на культуру
3. Сутність культури, її структура, функції та характерні ознаки
4. Традиційна і сучасна культура

ТЕМА 2. ТЕОРІЇ ТА НАПРЯМИ В КУЛЬТУРОЛОГІЇ

1. Сучасні концепції культури
2. Аполлонійська та діонісійська засади європейської культури
3. Українська культурологічна думка

ТЕМА 3. КУЛЬТУРА І ЦИВІЛІЗАЦІЯ

1. Підходи до визначення поняття "цивілізація". Співвідношення культури і цивілізації
2. Типологія цивілізацій
3. Цивілізація як етап розвитку культури. Техніка, культура та природа людини

ТЕМА 4. КУЛЬТУРА І СУСПІЛЬСТВО

1. Роль культурних орієнтацій у розвитку суспільства
2. Субкультура. Контркультура
3. Поняття культурної ідентифікації
4. Ідея рівноправності культур у сучасному світі

РОЗДІЛ II. ГЕНЕЗИС КУЛЬТУРИ


ТЕМА 1. ФОРМИ ІСНУВАННЯ ПРАДАВНІХ КУЛЬТУР

1. Антропо- та соціокультурогенез первісності
2. Духовне життя людини первісної доби
3. Світоглядні та художньо-естетичні особливості культури Месопотамії та Єгипту

ТЕМА 2. АНТИЧНА КУЛЬТУРА

1. Культура Стародавньої Греції: логос, чуттєвість, гармонія
2. Культурний феномен еллінізму: космополітизм та індивідуалізація (остання третина IV - І ст. до н.е.)
3. Традиції та спадкоємність культури Стародавнього Риму
4. Українська культура на перехресті скіфо-сарматського та античного світів
5. Світове значення античної культури
1. Духовно-культурна спадщина Візантійської імперії
2. Європейська культура епохи Середньовіччя
4. Культура Київської Русі

ТЕМА 4. КУЛЬТУРА ЕПОХИ РЕНЕСАНСУ

1. Формування та світоглядні засади культури Ренесансу
2. Ренесансний титанізм та його прояви
3. Ренесанс в українській культурі

ТЕМА 5. КУЛЬТУРА ДОБИ БАРОКО ТА ПРОСВІТНИЦТВА (XVII-XVIII ст.)

1. Риси новоєвропейської культури XVII ст. Просвітництво. Енциклопедизм
2. Художні стилі в європейській культурі XVII-XVIII ст.
3. Розвиток освіти та наукових знань в Україні. Книгодрукування
4. Феномен українського бароко

ТЕМА 6. КУЛЬТУРА XIX СТОЛІТТЯ

1. Світоглядні засади та головні напрями розвитку європейської культури XIX ст.
2. Класицизм, романтизм, реалізм - провідні художні течії в культурі XIX ст.
3. Кризові явища в культурі другої половини XIX ст. та пошуки шляхів виходу з неї
4. Роль інтелігенції в національно-культурному відродженні України першої половини XIX ст.
5. Місце Т. Г. Шевченка в українській і світовій культурах
6. Українська культура другої половини XIX - початку XX ст.

ТЕМА 7. КУЛЬТУРА XX СТОЛІТТЯ: ВИЗНАЧНІ ФЕНОМЕНИ. ХУДОЖНІ ТЕЧІЇ ТА СТИЛІ

1. Модернізм - культурний феномен XX ст.
2. Тоталітаризм і культура
3. Сучасна масова культура
4. Течія постмодернізму в культурі межі ХХ-ХХІ ст.
5. Український культурний Ренесанс та його загибель
6. Національне культуротворення на шляху від подолання тоталітаризму до незалежності (друга половина XX ст.)
7. Цілісність українського культурного простору: культура діаспори 
 
© Chitalka.net.ua