Головна сторінка

Студентська бібліотека "Читалка"

Документалістика
Екологія
Економіка
Етика
Етнополітологія
Зовнішня політика
Історія
Історія правознавства
Культурологія
Логіка
Медицина
Міжнародні відносини
Мовознавство
Наукові дослідження
Педагогіка та психологія
Політичне лідерство
Політичне прогнозування
Політичний аналіз
Політологія
Правознавство
Релігієзнавство
Соціологія
Теорія політики
Філософія
Цивільна оборона
Словники
 

Історико-педагогічний альманах - 2008 р.

1. Пошуки теоретичних засад реформування змісту загальної середньої освіти у 1964-1966 рр.
2. До питання коменологічних студій в Україні
3. Періодизація етапів іншомовної підготовки учнів загальноосвітніх шкіл України другої половини XX ст. (1950-2006)
4. Розвиток ідей про учнівський хімічний експеримент у вітчизняній педагогіці
5. Гуманістична парадигма виховання та навчання в теорії і практиці педагогіки США
6. Роль майстра виробничого навчання в організації виробничої практики учнів професійно-технічних училищ швейного профілю (друга половина ХХ ст.)
7. Динамика целеценностных смыслов воспитания в педагогической системе В.А. Сухомлинского
8. Вивчення народнопедагогічної системи В.О. Сухомлинського: наукові підходи
9. Система інтенсивного навчання педагога-новатора В.Ф. Шаталова
10. Педагогічні погляди Олександра Івановича Павловича та сучасність
11. Микола Миколайович Миронов (1901-1998) - історик, ідеолог та популяризатор дитячого руху в україні
12. Краєзнавство в нових програмах трудшкіл і-го концентру вступна стаття
13. Устав Ольшанского школьного общества потребителей «родная жизнь» вступна стаття
14. Моделирование процесса развития отечественной педагогики ХХ века
15. Реформування шкільної освіти в Україні у ХХ ст.: історіографія питання
16. Київське дитяче містечко «Ленінське» (1923-1931)
17. Змістові та організаційні характеристики діяльності ремісничих навчальних закладів України в другій половині ХІХ - на початку ХХ століття
18. Нормативно-правове забезпечення позашкільної освіти у 1946-1979 рр.
19. Ідеї мануалізму у вітчизняній педагогіці: трудова школа П.Христиановича (1890 - близько 1912)
20. Распространение и влияние педагогических идей В.А. Сухомлинского в Китае
21. Форми роботи з книжкою у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського
22. Хронологія проведення земствами України літніх вчительських курсів (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.)
23. Початки національного відродження на західноукраїнських землях у першій половині ХІХ ст.
24. Тенденції розвитку вітчизняного освітнього краєзнавства в ХІХ ст. 
 
© Chitalka.net.ua