Головна сторінка

Студентська бібліотека "Читалка"

Документалістика
Екологія
Економіка
Етика
Етнополітологія
Зовнішня політика
Історія
Історія правознавства
Культурологія
Логіка
Медицина
Міжнародні відносини
Мовознавство
Наукові дослідження
Педагогіка та психологія
Політичне лідерство
Політичне прогнозування
Політичний аналіз
Політологія
Правознавство
Релігієзнавство
Соціологія
Теорія політики
Філософія
Цивільна оборона
Словники
 

Іван Огієнко і сучасна наука та освіта - 2008 р.

1. Торжество справедливості: історія назви
2. Елементи язичництва в культурі східних церков та потреба їх дезавуації*
3. Універсальність постаті митрополита іларіона (Івана Огієнка)
4. На шляхах духовного визволення рідного народу (особливість стилю перекладу «біблії» І. Огієнка)
5. Церковні послання митрополита іларіона (огієнка) канадського періоду (1947-1972 pp.)
6. Іван Огієнко (митрополит Іларіон) — богослов, теоретик і пастирський дорадник
7.Містерії митрополита Іларіона
8. Патріарх Йосиф Сліпий та його вклад у розбудову української держави
9. Дослідження діяльності Івана Огієнка на посаді ректора Кам´янець-Подільського державного українського університету
10. Проблема української мови у творчому доробку Анатоля Свидницького
11. Вчення І. Огієнка про мету людського життя, цінність людини і її обоження
12. Живе багатство української мови (матеріали до словника епітетів мови І. Огієнка)
13. Утвердження світогляду нації як головної політичної цінності українського державотворення
14. Студентство Кам´янець-Подільського інституту народної освіти в період репресій (20-ті роки xx ст.)
15. Релігійно-просвітительська діяльність митрополита іларіона (івана огієнка) перших канадських років (1947-1953)
16. Дух божого слова у біблійних афоризмах (на матеріалі святого письма у перекладі Івана Огієнка)
17. «Та дороги розійшлися...» (письменники на життєвому шляху Івана Огієнка)
18. Життєдайний дух розвитку та утвердження української України
19. Арго носіїв українського «незрячого» мандрівного епічного мистецтва: стан наукової розробки проблеми
20. Функції форманта -ка в українських прізвищевих назвах XVI ст. (на матеріалах опису королівщин Руської землі)
21. Синергетична основа епістолярного стилю як чинник формування національної ідентичності
22. Модерний дискурс безособової поезії Т.С.Еліота
23. Темпоральні словосполучення в діалектологічних студіях Івана Огієнка
24. Сонячний поет Богдан-Ігор Антонич (письменники на життєвому шляху Івана Огієнка)
25. Погляди Івана Огієнка та його сподвижників щодо розвитку національної системи освіти
26. Сакралізація матеріально-предметного простору в сучасній постмодерній літературі (на прикладі художньої прози Юлії Наварро)
27. Світ взаємин Івана Огієнка і Андрія Чайковського (за матеріалами листування)
28. Національна ідентичність — провідний імператив творчості юрія клена
29. Проблеми національно-патріотичного виховання у творчій спадщині І. Огієнка (митрополита Іларіона)
30. Духовні настанови митрополита Іларіона в контексті сучасності
31. Образ священика в романі Ольги Кобилянської «апостол черні»
32. Чорнобильські тексти сучасних українських письменників як художні моделі національного буття в час апокаліпсису
33. Культурно-освітні передумови вивчення іноземних мов представниками національних меншин на волині (20-ті роки ХХ століття)
34. «УКРАЇНСЬКА АНТИУКРАЇНСЬКА ШКОЛА»... В УКРАЇНІ
35. Острогіана митрополита Іларіона
36. Навчальний заклад імені Івана Огієнка: ідеологічні та технологічні чинники формування відповідного освітнього простору
37. І.Огієнко: гуманітарні засади побудови незалежної української держави
38. Момент істини: біблійна символіка як індикатор світоглядної еволюції І. Франка
39. З епістолярної спадщини М.П. Годованця: грані Постколимського життя і творчості (до 115-ої річниці від дня народження)
40. Достоєвський і Винниченко: до проблеми типологічних зв´язків
41. Церковне питання в епістолярній спадщині Івана Огієнка
42. Іван Григорович Сливка: подвижництво у творенні бібліотеки кам´янець-подільського державного українського університету
43. Морально-психологічні та лірико-романтичні аспекти творчості Михайла Стельмаха: до проблеми історико-генетичних зв´язків
44. Образ князів острозьких у творчості Герасима та Мелетія Смотрицьких
45. Минуле України у творчості Ліни Костенко і Василя Симоненка
46. Духовні настанови митрополита Іларіона в контексті сучасності
47. Митрополит Іларіон (Іван Огієнко): «... молюся за ревного будівничого церков божих і щедрого жертводавця на них...» Івана Мазепу (за сторінками «віри й культури», 1953-1967 рр.)
48. Удосконалення системи мовної підготовки та мовного тестування курсантів і слухачів вищих військових навчальних закладів
49. Поетична творчість Івана Огієнка
50. Щиру молитву чужою мовою не вознесеш — кредо всього життя і діяльності Пилипа Морачевського
51. Українська культура у вимірі православної концепції митрополита Іларіона
52. Нереалізований потенціал: Іван Огієнко і розвиток сучасної школи, освіти та педагогіки
53. Мова як чинник державотворення
54. Апокрифічні легенди у фольклорній традиції подолян
55. З життя домни Литвинчук-Огієнко та її роду
56. Іван Огієнко — творець національної освіти в Україні, фундатор і ректор кам´янець-подільського державного українського університету
57. Родинні зв´язки (про долю родичів Івана Огієнка)
58. Стежинки моєї пам´яті. Спогади про вітки роду Огієнків
59. Вклад у подолання стереотипів: Іван Огієнко і сучасне українське літературознавство 
 
© Chitalka.net.ua