Головна сторінка

Студентська бібліотека "Читалка"

Документалістика
Екологія
Економіка
Етика
Етнополітологія
Зовнішня політика
Історія
Історія правознавства
Культурологія
Логіка
Медицина
Міжнародні відносини
Мовознавство
Наукові дослідження
Педагогіка та психологія
Політичне лідерство
Політичне прогнозування
Політичний аналіз
Політологія
Правознавство
Релігієзнавство
Соціологія
Теорія політики
Філософія
Цивільна оборона
Словники
 

Історія України. Маловідомі імена, події, факти - 2007 р.

1. Державна програма науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією»: досвід, проблеми, перспективи
2. Слово про учня (Пам’яті Юрія Зіновійовича Данилюка)
3. Діяльність політичної цензури як форма ідеологічного контролю в Україні (1920—1930-ті рр.)
4. Еволюція поглядів В. Леніна та А. Луначарського щодо функціонування політичної цензури
5. Політичні репресії проти культурно-освітньої та наукової інтелігенції Поділля на початку 1920-х рр.
6. Централізація розповсюдження видань як засіб ідеологічного впливу більшовиків на українське суспільство (січень - травень 1919 р.)
7. Ліквідація науково-дослідних установ ВУАН з дослідження національних меншин України (II пол. 1920 1930-х рр.)
8. Формування наукових шкіл в контексті функціонування тоталітарної системи в Україні (20—30-ті рр. XX ст.)
9. Реакція представників інтелігенції України на справу «Спілки визволення України» (1929-1930 рр.)
10. Депортація як форма боротьби з непролетарськими громадсько-політичними організаціями у 1920-х рр.
11. «Контрреволюційна троцькістська група» в Інституті філософії в контексті справи «ВУАМЛІНу»
12. До проблеми «українців-католиків» на Поділлі у 1920—1930-х рр.
13. Поведінка сільських активістів під час суцільної колективізації та голодомору українського народу (1932—1933 рр.)
14. Діяльність наукових установ ВУАН з дослідження єврейського населення в Україні (1920—1930 рр.)
15. Репресії на Поділлі 1930-х років: українська та польська «лінії»
16. Використання міфічних організацій як мотив проведення політичних репресій під час масової колективізації в 1930—1931 рр. (на прикладі «Трудової селянської партії»)
17. Інтелігенція міст Поділля — об’єкт репресивної політики більшовицької адміністрації в Україні, 1920-ті - початок 1930-х років
18. Ян Саулевич (1897—1937): біографія «хрещеного батька» Мархлевського району у контексті репресій 1930-х років
19. Оперативний наказ № 00447 НКВС СРСР та його виконання в УРСР: проблеми наукового дослідження
20. Ян Саулевич (1897—1937): біографія «хрещеного батька» Мархлевського району у контексті репресій 1930-х років
21. Становище дітей репресованих громадян в контексті політики державного терору (1937-1938 рр.)
22. Особливості репресій в управлінських структурах УРСР в період «великого терору» (1937-1938 рр.)
23. Масові політичні репресії в Київській області у 1937—1938 рр.: форми, методи, масштаби
24. Діяльність УНКВД Вінницької області під час «великого терору» 1937-1938 рр.
25. Справа «Контрреволюційної троцькістської терористичної організації на Україні» (1937—1938 рр.)
26. Висвітлення теми репресій 1930-х років в УСРР на сторінках «Biuletynu Polsko-Ukraicskiego»
27. Федір Ернст: невідома автобіографія початку 1930-х рр.
28. «Чистки» керівної верхівки НКВС України (II пол. 30-х рр. XX ст.)
29. Західноукраїнська еміграція в УСРР, 1930-ті роки: репресивний епілог
30. Депортації як форма державного терору в Україні (1930—1950-ті рр.) спроба термінологічного та історіографічного аналізу
31. Деякі аспекти політичних репресій другої половини 1940-х — початку 1950-х рр. на Чернігівщині
32. Західноукраїнський селянин в умовах комуністичного режиму 1939—1953 рр.: пристосування та спротив
33. Атеїстична пропаганда у контексті обмеження свободи совісті в західних областях України (1954—1959 рр.)
34. Політичні репресії в Україні під час Угорської революції 1956 р.
35. Соціально-політична реабілітація подільських «остарбайтерів» у період «хрущовської відлиги»
36. Незгодні: події 1968 р. в Чехословаччині крізь призму архівно-слідчих справ КДБ УРСР
37. Осмислення виборчого процесу в УРСР представниками дисидентського руху у другій половині 1950-х — 1970-х рр.
38. Протестні настрої під час виборчих кампаній в УРСР (II пол. 1950-1970-ті рр.)
39. Боротьба української діаспори за релігійну свободу в Україні (друга половина 70-х — 80-ті рр. XX ст.).
40. Діяльність державних органів незалежної України щодо реабілітації жертв сталінських репресій
41. Поширення інформації про реабілітацію жертв політичних репресій в УСРР—УРСР в інформаційному просторі незалежної України
42. Репресії служителів церкви під час «великого терору» (на матеріалах Полтавської області)
43. Документи органів державної безпеки УСРР—УРСР про діяльність релігійних конфесій у 1920—1950-х рр.
44. Репресії духовенства на Одещині у 1940-1945 рр. (на матеріалах архіву УСБУ в Одеській області)
45. Національна політика ВКП(б) в Україні 1930 -х років у висвітленні «Biuletynu Polsko-Ukrainskiego»
46. Протистояння влади і нелегальних релігійних організацій на Вінниччині (І пол. 1970-х рр. XX ст.)
47. Проблема ОУН—УПА та масових депортацій у повоєнний період в українській історіографії
48. Реабілітації жертв державного терору (середина XX — початок XXI століття): історіографія проблеми
49. «Великий терор» 1937—1938 рр. на сторінках науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією» 
 
© Chitalka.net.ua