Головна сторінка

Студентська бібліотека "Читалка"

Документалістика
Екологія
Економіка
Етика
Етнополітологія
Зовнішня політика
Історія
Історія правознавства
Культурологія
Логіка
Медицина
Міжнародні відносини
Мовознавство
Наукові дослідження
Педагогіка та психологія
Політичне лідерство
Політичне прогнозування
Політичний аналіз
Політологія
Правознавство
Релігієзнавство
Соціологія
Теорія політики
Філософія
Цивільна оборона
Словники
 

Вступ до етнополітології - Картунов О.В.

Передмова


ВступРОЗДІЛ 1. Становлення і розвиток етнополітології.

§1. Зародження і розвиток етнополітології на Заході
§2. Різноманітність поглядів щодо змісту етнополітології
§3. Становлення етнополітології в Україні

РОЗДІЛ 2. Етнополітологія: актуальність, визначення та основні закономірності.

§1. Актуальність розвитку етнополітології
§2. Визначення етнополітології
§3. Основні закономірності етнополітології
§4. Понятійно-категоріальний апарат етнополітології

РОЗДІЛ 3. Методологічні засади етнополітології.

§1. Загальнонаукові методи
§2. Спеціальні методи етнополітології
§3. Догматичне етнополітичне мислення
§4. Критичне енополітичне мислення
§5. Догматичне та критичне етнополітичне мислення: порівняльний аналіз

РОЗДІЛ 4. Етнополітологія: структура, функції та місце в системі суспільних наук.

§1. Структура етнополітології
§2. Основні функції етнополітології
§3. Місце етнополітології в системі суспільних наук
Висновки. Запитання і завдання

ЧАСТИНА ІІ. Зародження і розвиток етнополітичних ідей, концепцій та теорій.РОЗДІЛ 1. Виникнення етнополітичних поглядів в Давній Греції та Римі.

§1. Передумови зародження етнополітичних думок
§2. Формування етнополітичних думок у Давній Греції та Римі

РОЗДІЛ 2. Становлення етнополітичних ідей в епоху відродження.

§1. Особливості формування етнополітичної думки в епоху відродження
§2. Етнополітичні погляди Н.Макіавеллі
§3. Етнополітичні ідеї Ж.Бодена

РОЗДІЛ 3. Формування етнополітичних знань в епоху Просвітництва.

§1. Розробка етнополітичних ідей Ф.Беконом та Т.Гоббсом
§2. Етнополітичні ідеї Ж.-Ж.Руссо
§3. Внесок Ш. Монтеск є у розвиток етнополітичних ідей

РОЗДІЛ 4. Вплив американської та французькох революцій на становлення етнополітичних ідей та концепцій

§1. Етнополітичні погляди "батьків - засновників" США
§2. Етнополітичні ідеї "Декларації незалежності США"
§3. Вплив Великої Французької революції на становлення етнополітичних ідей
§4. Наслідки Американської та Французької революцій для розвитку етнополітичних концепцій

Розділ 5. Розвиток етнополітичних концепцій і теорій у Німеччині XVIII - початку XIX ст

§1. Етнополітичні ідеї І. Канта
§2. Етнополітичні концепції Й.-Г. Гердера
§3. Внесок Й.-Г. Фіхте у розвиток етнополітичних концепцій
§4. Вплив Г.-В.-Ф. Гегеля на формування етнополітичних концепцій і теорій
Висновки, Запитання і завдання

ЧАСТИНА ІІІ. Етнічні та національні форми існування людстваРозділ 1. Феномен етнічності

§1. Багатоманітність форм людських спільнот
§2. Сучасні школи етнічності
§3. Різноманітність концепцій етнічності
§4. Концепція і модель придбання та втрати етнічного коріння
§5. Концепція етнічної ідентичності
§6. Концепція національної ідентичності
§7. Основні типи етнічної ідентичності
§8. Концепція "символічної етнічності"

Розділ 2. Етнос та етнонаціональна група

§1. Багатоманітність підходів до визначення етносу
§2. Недооцінена теорія етносу
§3. Спроби розробки загальної теорії етносу
§4. Етнічна група
§5. Національна меншина

Розділ 3. Нація та національність

§1. Становлення і розвиток теорій нації
§2. Політична теорія нації
§3. Психологічна теорія нації
§4. Культурологічна теорія нації
§5. Історико-економічна теорія нації
§6. Етнічна теорія нації
§7. Типологізація націй
§8. Концепції національності

Розділ 4. Етноси і нації в системі інших спільнот

§1. Класи, етноси і нації
§2. Класифікація держав
§3. Етноси, нації і держави
§4. Етноси, нації і людство
§5. Національні та етнічні цінності
§6. Класові, етнічні, національні та державні інтереси
§7. Вселюдські цінності й інтереси
Висновки, Запитання і завдання

ЧАСТИНА 4. Сучасні етнічні та етнополітичні процесиРозділ 1. Багатоманітність і взаємовплив процесів суспільного розвитку

§1. Сутність і характер процесу глобалізації
§2. Основні типи глобалізації
§3. Змісті головні риси процесу модернізації
§4. Основні типи модернізації

Розділ 2. Етнічні процеси

§1. Процеси етнічного розмежування та згуртування
§2. Процеси етнічного роз'єднання
§3. Різноманітність процесів етнічного роз'єднання
§4. Теорії етнооб'єднавчих процесів
§5. Основні типи етнооб'єднавчих процесів
§6. Процеси етнічної і мовної асиміляції та акультурації
§7. Головні чинники асиміляції
§8. Форми асиміляції
§9. Процес етнічної інтеграції

Розділ 3. Процес етнічного ренесансу

§1. Різноманітність підходів до етнічного ренесансу
§2. Основні риси етнічного ренесансу
§3. Загальні причини етнічного ренесансу
§4. Причини і наслідки етнічного ренесансу в колишньому СРСР та незалежній Україні

Розділ 4. Процес політизації етнічності

§1. Політизація етнічності: стан і перспективи дослідження
§2. Політизація етнічності: змісті етапи
§3. Політизація етнічності: характерні риси
§4. Політизація етнічності: зародження і розвиток
§5. Політизація етнічності: загальні причини
§6. Політизація етнічності: роль держави та політичних еліт
§7. Політизація етнічності: специфічні причини в колишньому СРСР та незалежній Україні
§8. Політизація етнічності: загальні й специфічні наслідки

Розділ 5. Процеси етнополітичної дезінтеграції та інтеграції

§1. Сутність і характер етнополітичної дезінтеграції
§2. Сучасні концепції етнополітичної інтеграції
§3. Основні передумови інтеграційних процесів
§4. Типи етнополітичної інтеграції
§5. Практичні аспекти етнополітичної інтеграції
§6. Етапи і методи етнополітичної інтеграції

Розділ 6. Процеси національного будівництва та етнополітичної регіоналізації

§1. Багатоманітність поглядів щодо формування націй
§2. Головні умови народження націй
§3. Класифікація націотворчих процесів
§4. Сутність і характер національного будівництва
§5. Роль еліт і націоналізму у формуванні й розвитку націй
§6. Основний зміст процесів етнорегіоналізації
§7. Шляхи і методи вирішення етнорегіональних проблем
Висновки, Запитання і завдання 
 
© Chitalka.net.ua