Головна сторінка

Студентська бібліотека "Читалка"

Документалістика
Екологія
Економіка
Етика
Етнополітологія
Зовнішня політика
Історія
Історія правознавства
Культурологія
Логіка
Медицина
Міжнародні відносини
Мовознавство
Наукові дослідження
Педагогіка та психологія
Політичне лідерство
Політичне прогнозування
Політичний аналіз
Політологія
Правознавство
Релігієзнавство
Соціологія
Теорія політики
Філософія
Цивільна оборона
Словники
 

Основи політології - Щедрова Г.П.

ВСТУП


Розділ 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОДОЛОГІЯ НАУКИ ПРО ПОЛІТИКУ


1.1.ПОЛІТИКА ЯК СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ
1.2. ПОЛІТОЛОГІЯ ЯК НАУКА Й НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
1.3. МЕТОДИ ТА ФУНКЦІЇ ПОЛІТОЛОГІЇ

Розділ 2. ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ


2.1. ПОЛІТИЧНА ДУМКА ДАВНЬОГО СВІТУ ТА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
2.2. ПОЛІТИЧНІ ВЧЕННЯ ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ ТА ПРОСВІТНИЦТВА

Розділ 3. ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ УКРАЇНИ


3.1. ПОЛІТИЧНА ДУМКА КИЇВСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
3.2. ПОЛІТИЧНА ДУМКА КОЗАЦЬКО-ГЕТЬМАНСЬКОГО ПЕРІОДУ
3.3. ПОЛІТИЧНА ДУМКА НОВОЇ ДОБИ

Розділ 4. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА


4.1. ОСНОВНІ ТЕОРІЇ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ
Теорія політичної системи Д. Істона
Теорія політичної системи Г. Алмонда
Теорія політичної системи К. Дойча
4.2 СТРУКТУРА, ФУНКЦІЇ ТА МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ
Функції політичної системи
Механізм функціонування політичної системи
4.3. ТИПИ ПОЛІТИЧНИХ СИСТЕМ
4.4. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

Розділ 5. ПОЛІТИЧНА ВЛАДА ТА МЕХАНІЗМ ЇЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ


5.1. КОНЦЕПЦІЇ ВЛАДИ
5.2. ОЗНАКИ ТА ФУНКЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ
5.3. СТРУКТУРА ВЛАДИ
5.4. МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ

Розділ 6. ПОЛІТИЧНИЙ РЕЖИМ


6.1. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ПОЛІТИЧНОГО РЕЖИМУ
6.2. ТИПОЛОГІЯ ПОЛІТИЧНИХ РЕЖИМІВ
6. 3. ХАРАКТЕРНІ РИСИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ТОТАЛІТАРНОГО, АВТОРИТАРНОГО, ДЕМОКРАТИЧНОГО ПОЛІТИЧНИХ РЕЖИМІВ
6.4. ПОЛІТИЧНИЙ РЕЖИМ В УКРАЇНІ, ЙОГО РИСИ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Розділ 7. ДЕМОКРАТІЯ ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ


7.1. ПОНЯТТЯ ДЕМОКРАТІЇ
7.2. БЕЗПОСЕРЕДНЯ ТА ПРЕДСТАВНИЦЬКА ФОРМИ ДЕМОКРАТІЇ
7.3. ОСНОВНІ ЦІННОСТІ СУЧАСНОЇ ДЕМОКРАТІЇ
7.4. ОСНОВНІ ОЗНАКИ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА ТА КРИТЕРІЇ ДЕМОКРАТИЧНОСТІ

Розділ 8. ДЕРЖАВА ЯК ОСНОВНИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ІНСТИТУТ


8.1. ВИНИКНЕННЯ І СУТНІСТЬ ДЕРЖАВИ
8.2. ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ І ДЕРЖАВНОГО УСТРОЮ

Розділ 9. ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ ТА ПАРТІЙНІ СИСТЕМИ


9.1. ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ, СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ
9.2. ТИПОЛОГІЯ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ
9.3. СУТНІСТЬ ТА РІЗНОВИДИ ПАРТІЙНИХ СИСТЕМ
9.4. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ПАРТІЙНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ

Розділ 10. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО


10.1. РОЗВИТОК КОНЦЕПЦІЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В КЛАСИЧНІЙ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІЙ ТЕОРІЇ
10.2. СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
10.3. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Розділ 11. ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА: ПІДХОДИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ


11.1. РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА ТА СТАНОВЛЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
11.2. СТРУКТУРА, ФУНКЦІЇ Й ОСНОВНІ РІВНІ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Моделі і типи політичної культури

Розділ 12. ОСОБИСТІСТЬ У ПОЛІТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ. ПОЛІТИЧНА СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ


12.1. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ПОЛІТИЧНИХ ПОТРЕБ, ІНТЕРЕСІВ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИ
12.2. ПОЛІТИЧНА СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ
12.3. ПОЛІТИЧНА УЧАСТЬ ЯК НАСЛІДОК ПОЛІТИЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ
12.4. ОСОБИСТІСТЬ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА В ПОЛІТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ

Розділ 13. ТЕХНОЛОГІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


13.1. СУТНІСТЬ І ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
13.2. СТРУКТУРА ТЕХНОЛОГІЙ ПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, СПОСОБИ ЇХ СТВОРЕННЯ
13.3. ПОЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА АНТИТЕХНОЛОГІЇ

Розділ 14. МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА


14.1. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ Й МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА
14.2. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА ДЕРЖАВ
14.3. ПОЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МІЖДЕРЖАВНИХ ВІДНОСИНАХ
14.4. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: ІНТЕРЕСИ І ПРІОРИТЕТИ

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА КАТЕГОРІЇ

 
 
© Chitalka.net.ua