Головна сторінка

Студентська бібліотека "Читалка"

Документалістика
Екологія
Економіка
Етика
Етнополітологія
Зовнішня політика
Історія
Історія правознавства
Культурологія
Логіка
Медицина
Міжнародні відносини
Мовознавство
Наукові дослідження
Педагогіка та психологія
Політичне лідерство
Політичне прогнозування
Політичний аналіз
Політологія
Правознавство
Релігієзнавство
Соціологія
Теорія політики
Філософія
Цивільна оборона
Словники
 

Історія політичних і правових вчень - Андрусяк Т.

ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ ТА ПРАВОВИХ ВЧЕНЬ ЯК НАУКА І ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА

1. Завдання і значення курсу історії політичних та правових вчень.
2. Предмет історії політичних та правових вчень.
3. Методи вивчення історії політичних та правових вчень.
4. Періодизація історії політичних та правових вчень.

ПОЛІТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ВЧЕННЯ ДАВНЬОГО СХОДУ

1. Особливості формування політичних та правових вчень в античності.
2. Політична та правова думка Ближнього та Середнього Сходу. Давній Єгипет.
3. Політична та правова думка давньої Індії.
4. Політична та правова думка давнього Китаю. Конфуцій, Мо-дзи та ін.

ПОЛІТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ВЧЕННЯ АНТИЧНОЇ ГРЕЦІЇ

I. Загальна характеристика політичної та правової думки античної Греції.
II. Етапи становлення і розвитку політичних та правових вчень в античній Греції:
1. Гомер і Гесіод.
2. "Сім мудреців".
3. Піфагор і піфагорійці.
4. Геракліт.
5. Демокріт.
6. Софісти.
7. Сократ.
8. Платон.
9. Арістотель.
10. Епікур.
11. Стоїки.
12. Полібій.
III. Значення давньогрецької політичної та правової думки.

ПОЛІТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ВЧЕННЯ АНТИЧНОГО РИМУ

1. Загальна характеристика давньоримської політичної та правової думки.
2. Ціцерон.
3. Римські стоїки. Сенека, Епіктет, Марк Аврелій.
4. Римські юристи.

ПОЛІТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ІДЕЇ ХРИСТИЯНСТВА

1. Загальна характеристика правових ідей раннього християнства.
2. Августин Блаженний.
3. Тома Аквінський.

ПОЛІТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ВЧЕННЯ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

1. Загальна характеристика правової та політичної думки у середні віки. Особливості політичних та правових вчень епохи Відродження і Реформації.
2. Марсілій Падуанський.
3. Ніколло Мак'явеллі.
4. Франческо Гвіччардіні.
5. Жан Боден.

ПОЛІТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ВЧЕННЯ НОВОГО ЧАСУ. РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ ТА ПРАВОВОЇ ДУМКИ В ГОЛАНДІЇ

1. Гуго Гроцій.
2. Барух (Бенедикт) Спіноза.

РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ ТА ПРАВОВОЇ ДУМКИ В АНГЛІЇ

1. Томас Гобс.
2. Джон Лок.

РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ ТА ПРАВОВОЇ ДУМКИ У ФРАНЦІЇ

1. Вольтер.
2. Шарль Луї Монтеск'є.
3. Жан-Жак Руссо.

РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ ТА ПРАВОВОЇ ДУМКИ В ІТАЛІ

1. Джамбаттіста Віко.
2. Чезаре Беккаріа.

РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ ТА ПРАВОВОЇ ДУМКИ У СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ

1. Б.Франклін, Т.Пейн, Т.Джеферсон.
2. О.Гамілтон, Дж.Медісон, Дж.Адамс.

РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ ТА ПРАВОВОЇ ДУМКИ В НІМЕЧЧИНІ

1. Самуїл Пуфендорф.
2. Вільгельм фон Гумбольдт.
3. Іммануїл Кант.

ПОЛІТИКО-ПРАВОВА КОНЦЕПЦІЯ ГЕҐЕЛЯ

ПОЛІТИКО-ПРАВОВА КОНЦЕПЦІЯ ГЕГЕЛЯ

ІСТОРИЧНА ШКОЛА ПРАВА

1. Загальна характеристика.
2. Густав Гуго.
3. Фрідріх-Карл фон Савін'ї.
4. Георг Фрідріх Пухта.

ЛІБЕРАЛІЗМ ЯК НАПРЯМ У ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ ВЧЕННЯХ

1. Загальна характеристика.
2. Ієремія Бентам.

РОЗВИТОК ЛІБЕРАЛІЗМУ У ФРАНЦІЇ. ПОЛІТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ПОГЛЯДИ БЕНЖАМЕНА КОНСТАНА

РОЗВИТОК ЛІБЕРАЛІЗМУ У ФРАНЦІЇ. ПОЛІТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ПОГЛЯДИ
БЕНЖАМЕНА КОНСТАНА

РОЗВИТОК НОВІТНЬОГО ЛІБЕРАЛІЗМУ В XIX СТОЛІТТІ ПОЛІТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ПОГЛЯДИ АЛЕКСІСА де ТОКВІЛЯ

1. Лібералізм і демократія.
2. Алексіс де Токвіль.

РОЗВИТОК НОВІТНЬОГО ЛІБЕРАЛІЗМУ В XIX СТОЛІТТІ ПОЛІТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ПОГЛЯДИ ДЖОНА СТЮАРТА МІЛЯ

РОЗВИТОК НОВІТНЬОГО ЛІБЕРАЛІЗМУ В XIX СТОЛІТТІ ПОЛІТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ПОГЛЯДИ ДЖОНА СТЮАРТА МІЛЯ

ПОЗИТИВІЗМ ЯК НАПРЯМ В ІСТОРІЇ ПОЛІТИЧНИХ ТА ПРАВОВИХ ВЧЕНЬ

1. Загальна характеристика.
2. Огюст Конт.

ЗАРОДЖЕННЯ ПРАВОВОГО (ЮРИДИЧНОГО) ПОЗИТИВІЗМУ

1. Загальна характеристика.
2. Джон Остін.
3. Карл Бергбом.

РОЗВИТОК ПРАВОВОГО (ЮРИДИЧНОГО) ПОЗИТИВІЗМУ ПРАВОВА КОНЦЕПЦІЯ РУДОЛЬФА ІЄРІНГА

РОЗВИТОК ПРАВОВОГО (ЮРИДИЧНОГО) ПОЗИТИВІЗМУ ПРАВОВА КОНЦЕПЦІЯ РУДОЛЬФА ІЄРІНГА

ОРГАНІЧНЕ ВЧЕННЯ ПРО ДЕРЖАВУ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ДАРВІНІЗМ ГЕРБЕРТА СПЕНЦЕРА

ОРГАНІЧНЕ ВЧЕННЯ ПРО ДЕРЖАВУ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ДАРВІНІЗМ ГЕРБЕРТА СПЕНСЕРА

ЗАРОДЖЕННЯ І РОЗВИТОК СОЦІАЛІЗМУ ПОЛІТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ПОГЛЯДИ СЕН-СІМОНА, ФУР'Є, ОУЕНА

1. Загальна характеристика.
2. Клод-Анрі де Рувруа Сен-Сімон.
3. Франсуа-Марі-Шарль Фур'є.
4. Роберт Оуен.

ПОЛІТИКО-ПРАВОВЕ ВЧЕННЯ МАРКСИЗМУ

ПОЛІТИКО-ПРАВОВЕ ВЧЕННЯ МАРКСИЗМУ

ЗАРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК АНАРХІЗМУ

1. Загальна характеристика.
2. П’єр Жозеф Прудон.
3. Міхаїл Бакунін.
4. Пьотр Кропоткін.

ПРАВОВІ ВЧЕННЯ ХХ СТОЛІТТЯ

ПРАВОВІ ВЧЕННЯ ХХ СТОЛІТТЯ
 
 
© Chitalka.net.ua