Головна сторінка

Студентська бібліотека "Читалка"

Документалістика
Екологія
Економіка
Етика
Етнополітологія
Зовнішня політика
Історія
Історія правознавства
Культурологія
Логіка
Медицина
Міжнародні відносини
Мовознавство
Наукові дослідження
Педагогіка та психологія
Політичне лідерство
Політичне прогнозування
Політичний аналіз
Політологія
Правознавство
Релігієзнавство
Соціологія
Теорія політики
Філософія
Цивільна оборона
Словники
 

Основи наукових досліджень - Цехмістрова Г.С.


Тема 1. Наука - продуктивна сила розвитку суспільства

Предмет і сутність науки як сфери людської діяльності
Понятійний апарат, зміст та класифікація наук
Організація наукової діяльності в Україні

Тема 2. Наукові дослідження - шлях до розв´язання проблем методики

Процес наукового дослідження, його характеристика та етапи проведення
Науково-дослідницька діяльність студентів
Вибір теми та реалізація наукового дослідження
Ефективність наукових досліджень

Тема 3. Основи методології науково-дослідної роботи

Поняття про методологію досліджень, види та функції наукових досліджень
Методи та техніка наукових досліджень
Методи емпіричного дослідження
Методи досліджень на емпіричному та теоретичному рівнях

Тема 4. Інформаційне забезпечення наукових досліджень

Поняття про наукову інформацію та її роль у проведенні наукових досліджень
Джерела інформації та їх використання в науково-дослідній роботі
Техніка роботи зі спеціальною літературою

Тема 5. Курсова, дипломна, магістерська роботи: написання, оформлення, захист

Загальні положення
Курсова і дипломна роботи
Етапи роботи над дослідженням та оформленням курсової та дипломної робіт
Захист дипломної роботи
Магістерська робота як кваліфікаційне дослідження

Тема 6. Оформлення та форми впровадження результатів наукового дослідження

Наукова публікація: поняття, функції, основні види
Наукова монографія, наукова стаття, теза доповіді
Реферат, доповідь, виступ, книги
Методика підготовки та оформлення публікацій до видання
Форми звітності при науковому дослідженні

ГЛОСАРІЙ


 
 
© Chitalka.net.ua