Головна сторінка

Студентська бібліотека "Читалка"

Документалістика
Екологія
Економіка
Етика
Етнополітологія
Зовнішня політика
Історія
Історія правознавства
Культурологія
Логіка
Медицина
Міжнародні відносини
Мовознавство
Наукові дослідження
Педагогіка та психологія
Політичне лідерство
Політичне прогнозування
Політичний аналіз
Політологія
Правознавство
Релігієзнавство
Соціологія
Теорія політики
Філософія
Цивільна оборона
Словники
 

Етнологія України - Лозко Г.

ВСТУП
РОЗДІЛ І. ЕТНОЛОГІЯ УКРАЇНИ: філософсько-теоретичні засади

Тема 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ЕТНОЛОГІЇ УКРАЇНИ ЯК НАУКИТема 2. ЕТНОСФЕРА ЯК ЧАСТИНА БІОСФЕРИ

1. Поняття біосфери та етносфери
2. Етнокультура як етнозберігаючий чинник

Тема 3. АНТРОПОГЕНЕЗ, ЕТНОГЕНЕЗ І КУЛЬТУРОГЕНЕЗ


1. Антропогенез і теорії походження homo sapiens
2. Етногенз і культурогенез як наукові поняття
3. Поняття етнічної батьківщини
4. Етапи етнокультурогенезу на території України
5. Циклічність розвитку суспільства на території України

Тема 4. ІСТОРІЯ ЕТНОМОВНИХ СПІЛЬНОТ І СУЧАСНІ МОВНІ СІМ’Ї


Тема 5. МОВА ЯК ЕТНОЗБЕРІГІЮЧИЙ ЧИННИК


1. Функції мови
2. Мова як етнічна ознака
3. Зв’язок мови з національною психологією

Тема 6. ЕТНІЧНА СВІДОМІСТЬТема 7. НАЦІОНАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР ТА МЕНТАЛЬНІСТЬ

1. Національний характер та ментальність як наукові поняття
2. Етнічні складники українського характеру
3. Соціопсихічні складники українського характеру
4. "Хвороби" національної психіки

Тема 8. МІФОЛОГІЧНА І ФОЛЬКЛОРНА ПАМ’ЯТЬ ЯК ЕТНОЗБЕРІГАЮЧИЙ ЧИННИК


1. Етнічний звичай та етнічна пам’ять
2. Міфологічне мислення як спосіб пізнання
3. Ведійська традиція як основа праслов’янської духовності

Тема 9. ЕТНІЧНА РЕЛІГІЯ ЯК ЕТНОЗБЕРІГАЮЧИЙ ЧИННИК

1. Поняття релігії
2. Проблема класифікації релігій та поняття етнічної релігії
3. Періодизація української етнорелігії
4. Світові та етнічні релігії: проблеми співіснування

РОЗДІЛ ІІ. ЕТНОЛОГІЯ ПРО ДАВНІХ МЕШКАНЦІВ УКРАЇНИ


Тема 10. ПАЛЕОЛІТИЧНЕ І НЕОЛІТИЧНЕ НАСЕЛЕННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
Тема 11. ТРИПІЛЬСЬКИЙ ЕТНОС
Тема 12. АРІЙСЬКА СУПЕРЕТНІЧНА СПІЛЬНОТА
Тема 13. КІМЕРІЙСЬКИЙ ЕТНОС
Тема 14. СКІФИ В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
Тема 15. САРМАТИ В УКРАЇНІ
Тема 16. СЛОВ’ЯНСТВО ТА ЙОГО ІСТОРИЧНА ДОЛЯ

РОЗДІЛ III. ЕТНОЛОГІЯ СУЧАСНИХ НАРОДІВ УКРАЇНИ

Тема 17. АВТОХТОННЕ НАСЕЛЕННЯ І НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ
Тема 18. РОСІЙСЬКИЙ ЕТНОС: МІФИ І ДІЙСНІСТЬ
Тема 19. ПОЛЯКИ
Тема 20. БОЛГАРИ
Тема 21. ЧЕХИ
Тема 22. ГРЕКИ
Тема 23. ТЮРКСЬКІ ЕТНОСИ: ТАТАРИ, КРИМЧАКИ, КРИМСЬКІ ТАТАРИ, ГАҐАУЗИ
Тема 24. ЄВРЕЇ
Тема 25. КАРАЇМИ
Тема 26. УГОРЦІ
Тема 28. НІМЦІ
Тема 29. ГРУЗИНИ ТА ВІРМЕНИ

ВИСНОВКИ


Додатки


100 найважливіших термінів з етнології


Література

 
 
© Chitalka.net.ua