Головна сторінка

Студентська бібліотека "Читалка"

Документалістика
Екологія
Економіка
Етика
Етнополітологія
Зовнішня політика
Історія
Історія правознавства
Культурологія
Логіка
Медицина
Міжнародні відносини
Мовознавство
Наукові дослідження
Педагогіка та психологія
Політичне лідерство
Політичне прогнозування
Політичний аналіз
Політологія
Правознавство
Релігієзнавство
Соціологія
Теорія політики
Філософія
Цивільна оборона
Словники
 

Політологія для політика і громадянина - Бебик В. М.

ПЕРЕДМОВА
Частина І.ДЖЕРЕЛА, ІСТОРІЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ СВІТОВОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ

Розділ 1. Політична думка Стародавнього світу, Середньовіччя та Нового часу

1.1. Політична думка Стародавнього Сходу
БЛИЗЬКИЙ СХІД
ІНДІЯ
КИТАЙ
1.2. Політична лумка Старолавнього Захолу
"КОМУНІЗМ" ПЛАТОНА. АКАДЕМІЯ
"ЗДОРОВИЙ ГЛУЗД" АРІСТОТЕЛЯЮ ЛІКЕЙ
1.3. Християнська політична думка
1.4. Ісламська політична думка
1.5. Світська політична думка Відродження та Нового часу
1.6. Політична думка Русі, України та Московії

Розділ 2.Зародження, еволюція та ідеологічні засади провідних політичних доктрин

2.1. Лібералізм
2.2. Неолібералізм
2.3. Консерватизм
2.4. Неоконсерватизм
2.5. Соціалізм
2.6. Соціальна демократія
2.7. Тоталітарні доктрини
КОМУНІЗМ
ФАШИЗМ
СІОНІЗМ
2.8. Анархізм

Частина ІІ. ПОЛІТИКА І ПОЛІТОЛОГІЯ


Розділ 3. Політика як суспільне явище

3.1. Поняття і структура політики
3.2. Об’єкти і суб’єкти політики
3.3. Типологія і функції політики
ПРАВОВА ПОЛІТИКА
ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА
СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
ГУМАНІТАРНА ПОЛІТИКА

Розділ 4. Політологія як наука і навчальна дисципліна

4.1. Поняття, об’єкт, предмет і функції політології
4.2. Формування та інституціоналізація політології
4.3. Політологія в системі суспільних наук
ДЕРЖАВНО-ПОЛІТИЧНЕ ПРАВО
ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ
ПОЛІТИЧНА СОЦІОЛОГІЯ
ПОЛІТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ
ПОЛІТИЧНА ФІЛОСОФІЯ
ПОЛІТИЧНА ІСТОРІЯ
ПОЛІТИЧНА ГЕОГРАФІЯ
ФОРМАЛЬНІ НАУКИ
ПОЛІТИЧНА АНТРОПОЛОГІЯ (ЕТНОДЕРЖАВОЗНАВСТВО)
4.4. Методологічні принципи політології
4.5. Методи політологічних досліджень
ЗАГАЛЬНОЛОГІЧНІ МЕТОДИ
ТЕОРЕТИЧНІ МЕТОДИ
ПОРІВНЯДЬНО-ІСТОРИЧНІ МЕТОДИ
ЕМПІРИЧНІ (БІХЕВІОРИСТИЧНІ) МЕТОДИ
КОНТЕНТ АНАЛІЗ
СТАТИСТИЧНИЙ МЕТОД
ОПИТУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ
ЛАБОРАТОРНІ ЕКСПЕРИМЕНТИ
СИСТЕМНІ МЕТОДИ
СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ МЕТОД

ЧАСТИНА ІІІ. ПОЛІТИЧНА СФЕРА СУСПІЛЬСТВА: СТРУКТУРА ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ


Розділ 5. Політична сфера та політичне життя суспільства

5.1. Політична влада: природа, ресурси, легітимність
ПРИРОДА ВЛАДИ
РЕСУРСИ ВЛАДИ
ЛЕГІТИМНІСТЬ ВЛАДИ
5.2. Поняття та структура політичної сфери суспільства. Політичне життя
5.3. Політичний процес. Політичний розвиток (модернізація)
5.4. Керівні групи суспільства. Політична і правляча еліта
ПОНЯТТЯ І ФУНКЦІЇ КЕРІВНИХ ГРУП СУСПІЛЬСТВА
КОНЦЕПЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕЛІТИ. ПОЛІТИЧНА І ПРАВЛЯЧА ЕЛІТА

Розділ 6. Політична система суспільства

6.1. Поняття та типологія політичних систем
6.2. Функції політичної системи
6.3. Політичні режими

Розділ 7. Держава як форма організації суспільства

7.1. Поняття, ознаки і функції держави
ФУНКІІІЇ ДЕРЖАВИ
7.2. Форми державного правління та устрою
7.3. Правова соціальна держава

Розділ 8. Громадянське суспільство

8.1. Поняття, ознаки і функції громадянського суспільства
8.2. Політичні партії: сутність, типологія, функції
ФУНКЦІЇ ПАРТІЙ У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ
8.3. Суспільно-політичні організації та рухи
8.4. Партійно-політичні системи, коаліції та угоди

Розділ 9. Політична свідомість

9.1. Політична свідомість: зміст, структура, типологія
9.2. Політична ідеологія
9.3. Політична психологія як частина політичної свідомості

Розділ 10. Політична культура

10.1. Поняття і структура політичної культури

10.2. Типологія і функції політичної культури


ТИПОЛОГІЯ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
ВИДИ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
10.3. Демократична політична культура
10.4. Політична соціалізація

Розділ 11. Політичні відносини і політична діяльність

11.1. Особистість як суб’єкт політики
11.2. Політичні відносини як процес узгодження суспільних інтересів
СУСПІЛЬНІ СУПЕРЕЧНОСТІ
СУСПІЛЬНИЙ Й КОНФЛІКТ
СУСПІЛЬНИЙ КОМПРОМІС
СУСПІЛЬНИМ КОНСЕНСУС
11.3. Поняття, типологія і стилі політичної діяльності
11.4. Депутатська діяльність
11.5. Етичні засади політики

Розділ 12. Політичні технології

12.1. Політичне лідерство: поняття і роль у механізмі реалізації влади
12.2. Політичні технології. Виборчий процес
12.3. Основні вили виборчих систем
МАЖОРИТАРНІ ВИБОРЧІ СИСТЕМИ
ПРОПОРЦІЙНІ ВИБОРЧІ СИСТЕМИ
ЗМІШАНІ ВИБОРЧІ СИСТЕМИ
КУРІАЛЬНІ ВИБОРЧІ СИСТЕМИ

Розділ 13. Політична комунікація

13.1. Політична комунікація, її функції і засоби. Політична символіка
13.2. Інформаційна влада. Засоби масової комунікації
13.3. Мас-медіа і громадська думка. Політичне маніпулювання

Розділ 14. Політологія міжнародних відносин

14.1. Міжнародна політика і міжнародні відносини
14.2. Зовнішня та внутрішня політика держави: зв’язок і механізми формування й реалізації
14.3. Геополітика
14.4. Глобальні пронеси розвитку сучасної цивілізації

Частина IV.ПОЛІТИЧНА ПРАКСЕОЛОГІЯ


Розділ 15. Політичне прогнозування, політичні рішення та їх ефективність

15.1. Поняття і сутність політичної праксеології
15.2. Сутність, типологія і методи політичного прогнозування
15.3. Сутність і методи ухвалення політичних рішень
МЕТОДИ ТЕОРІІ ГРУП

Розділ 16. Політичний маркетинг

16.1. Поняття маркетингу. Функції і види політичного маркетингу
16.2. Дослідження політичного ринку
ВИДИ ОПИТУВАНЬ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ
ФУНКЦІЇ ОПИТУВАНЬ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ
16.3. Виборча інженерія
16.4. Політичне рекламування. Імідж
ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ІМІДЖ
КОНТЕКСТНИЙ ІМІДЖ
ЗІСТАВЛЮВАЛЬНИЙ (ПОРІВНЯЛЬНИЙ) ІМІДЖ

Розділ 17. Політичний менеджмент

17.1 .Поняття, функції і види менеджменту. Політичний менеджмент
17.2. Менеджмент виборчої кампанії
ФОРМУВАННЯ КОМАНДИ
ОЦІНЮВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ
РОЗРОБЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ ВИБОРЧОЇ КАМПАНІЇ
ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕДВИБОРНОЇ АГІТАЦІЇ
17.3. Менеджмент правлячої команди
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ ПРАВЛЯЧОЇ КОМАНДИ
ВИБІР МОДЕЛІ ТА ТЕХНОЛОГІЇ УХВАЛЕННЯ УРЯДОВИХ РІШЕНЬ
ФОРМУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПРАВЛЯЧОЇ КОМАНДИ
ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПРЕСОВОЇ СЛУЖБИ
ПІСЛЯМОВА
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
 
 
© Chitalka.net.ua