Головна сторінка

Студентська бібліотека "Читалка"

Документалістика
Екологія
Економіка
Етика
Етнополітологія
Зовнішня політика
Історія
Історія правознавства
Культурологія
Логіка
Медицина
Міжнародні відносини
Мовознавство
Наукові дослідження
Педагогіка та психологія
Політичне лідерство
Політичне прогнозування
Політичний аналіз
Політологія
Правознавство
Релігієзнавство
Соціологія
Теорія політики
Філософія
Цивільна оборона
Словники
 

Політологія - Гелей, Рутар

ПЕРЕДМОВА


Розділ 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОДИ ПОЛІТОЛОГІЇ

Політика як суспільне явище.
Взаємодія політики з іншими суспільними сферами.
Політологія як наука.
Методи політології.

Розділ 2. РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ У СВІТОВОМУ КОНТЕКСТІ

Античний період розвитку політичної думки.
Просвітницько-раціоналістичний період розвитку політичної думки.
Розвиток політичної думки в руслі соціології.
Сучасні політичні концепції.

Розділ 3. ЕТАПИ РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ

Політичні ідеї мислителів княжої доби (IX— XIV ст.)
Політична думка в Україні за литовсько-польської доби (XIV—XVII ст.) і козацько-гетьманської держави (XVII—XVIII ст.).
Демократично-народницький напрям розвитку політичної думки.
Соціал-лібералізм. Консерватизм. Націоналізм.
Націонал-державницький (націонал-демократичний) напрям розвитку політичної думки.
Націонал-комунізм.

Розділ 4. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА

Сутність і структура політичної системи.
Функції політичної системи.
Політична система України.

Розділ 5. ПОЛІТИЧНА ВЛАДА ЯК ОСНОВНИЙ АТРИБУТ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ

Влада як суспільний феномен.
Політична влада і її основні риси.
Політична влада в Україні.

Розділ 6. ПОЛІТИЧНІ РЕЖИМИ

Сутність і структура політичного режиму.
Типи політичних режимів.
Політичні режими України.

Розділ 7. ДЕРЖАВА ЯК ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ

Сутність, структура і функції держави. Типи держави.
Форми державного правління і державного устрою.
Проблеми державотворення в Україні.

Розділ 8. ПАРТІЇ. ПАРТІЙНІ СИСТЕМИ

Сутність і функції партій.
Типологія партій.
Партійні системи.
Партії і партійна система в Україні.

Розділ 9. ВИБОРЧА СИСТЕМА

Основні принципи функціонування виборчих систем.
Типи виборчих систем.
Виборча система України.

Розділ 10. ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА

Сутність і структура політичної культури.
Риси і типи політичної культури.
Політична культура України.

Розділ 11. ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС

Сутність політичного процесу і його суб'єкти. Політичні конфлікти.
Політичні рішення.
Політичний процес в Україні.

Розділ 12. ПОЛІТИЧНІ ЕЛІТИ І ЛІДЕРСТВО

Сутність і типи політичних еліт.
Феномен політичного лідерства і його типологія.
Політична еліта і лідерство в Україні.

Розділ 13. ПРОБЛЕМИ ЕТНОПОЛІТИКИ

Основні категорії етнополітики.
Сучасні дослідження про причини національних рухів.
Проблеми етнополітики в Україні.

Розділ 14. ПАРЛАМЕНТАРИЗМ

Структура парламентів.
Статус депутатів.
Законодавчий процес у парламентах.
Взаємодія парламенту з іншими органами влади.
Парламентаризм в Україні.

Розділ 15. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Сутність і функції державного управління.
Органи державного управління.
Типи державного управління.
Державне управління України.

Розділ 16. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ І ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ

Сутність і основні параметри міжнародних відносин і зовнішньополітична діяльність держави. Основні міжнародні і регіональні організації.
Тенденції сучасного світового розвитку.
Україна в контексті міжнародних відносин.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 
 
© Chitalka.net.ua