Головна сторінка

Студентська бібліотека "Читалка"

Документалістика
Екологія
Економіка
Етика
Етнополітологія
Зовнішня політика
Історія
Історія правознавства
Культурологія
Логіка
Медицина
Міжнародні відносини
Мовознавство
Наукові дослідження
Педагогіка та психологія
Політичне лідерство
Політичне прогнозування
Політичний аналіз
Політологія
Правознавство
Релігієзнавство
Соціологія
Теорія політики
Філософія
Цивільна оборона
Словники
 

Теорія міжнародних відносин - Мальський М.3., Мацях М.М.

Передмова


ЧАСТИНА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НАУКИ ПРО МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИРозділ 1. Теорія міжнародних відносин як наука

1.1. Наукова природа теорії міжнародних відносин
1.2. Теорія міжнародних відносин у системі суспільних наук
1.3. Структура, завдання та функції теорії міжнародних відносин

Розділ 2. Методологічні проблеми теорії міжнародних відносин

2.1. Методологічні основи та методи дослідження
2.1.1. Проблема методу в дослідженні міжнародних відносин
2.1.2. Специфічні особливості теоретичного та емпіричного рівнів дослідження
2.2. Поняття і категорії теорії міжнародних відносин
2.2.1. Проблеми формування понятійно-категорійної системи
2.2.2. Загальнонаукові (інструментальні) поняття і категорії

Резюме


ЧАСТИНА 2. ВСТУП ДО ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНРозділ 3. Міжнародні відносини як суспільне явище

3.1. Сутність міжнародних відносин
3.2. Найважливіші особливості міжнародних відносин
3.3. Учасники міжнародних відносин
3.3.1. Зміст поняття
3.3.2. Типологія та функціональні особливості суб'єктів міжнародних відносин
3.3.3. Інтереси та цілі діяльності учасників міжнародних відносин

Розділ 4. Структурні особливості міжнародних відносин

4.1. Видова структура міжнародних відносин
4.1.1. Зовнішньополітичні відносини
4.1.2. Міжнародні економічні відносини
4.1.3. Міжнародні відносини у сфері культури
4.1.4. Міжнародні відносини у сфері інформації
4.2. Форми міжнародних відносин

Резюме


ЧАСТИНА З. ПАРАДИГМИ ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНРозділ 5. Класична школа теорії міжнародних відносин

5.1. Проблема класифікації наукових концепцій
5.2. Принципи класичної школи теорії міжнародних відносин
5.3. Теорія ідеалізму
5.4. Політичний реалізм
5.5. Неореалізм та неолібералізм

Розділ 6. Теорії біхевіоризму (модернізму)

6.1. "Біхевіористична революція" та принципи модернізму
6.2. Системні теорії міжнародних відносин
6.3. Теорії зв'язку (linkage theories)
6.4. Факторні теорії ("теорії поля")
6.5. Криза теорії міжнародних відносин: раціоналізм і рефлексіонізм

Розділ 7. Теорії міжнародного середовища


7.1. Теорії географічного детермінізму та геополітика
7.2. Расово-антропологічні теорії
7.3. Марксизм і неомарксизм
7.4. Цивілізаційні теорії

Резюме


ЧАСТИНА 4. ЯВИЩА ТА ПРОЦЕСИ В МІЖНАРОДНОМУ СЕРЕДОВИЩІРозділ 8. Міжнародні системи

8.1. Поняття і структура міжнародних систем
8.2. Ієрархія міжнародних систем та її найважливіші закономірності
8.3. Типи міжнародних систем
8.4. Особливості та закономірності еволюції міжнародних систем

Розділ 9. Міжнародні конфлікти

9.1. Проблеми дефініювання міжнародних конфліктів
9.2. Типи міжнародних конфліктів
9.3. Фази міжнародних конфліктів
9.4. Проблеми розв'язання воєнних конфліктів
9.5. Національна та міжнародна безпека

Розділ 10. Мирне співіснування та міжнародна співпраця

10.1. Зміст понять "мирне співіснування" та "міжнародна співпраця"
10.2. Найважливіші форми міжнародної співпраці

Резюме


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 
 
© www.Chitalka.net.ua