Головна сторінка

Студентська бібліотека "Читалка"

Документалістика
Екологія
Економіка
Етика
Етнополітологія
Зовнішня політика
Історія
Історія правознавства
Культурологія
Логіка
Медицина
Міжнародні відносини
Мовознавство
Наукові дослідження
Педагогіка та психологія
Політичне лідерство
Політичне прогнозування
Політичний аналіз
Політологія
Правознавство
Релігієзнавство
Соціологія
Теорія політики
Філософія
Цивільна оборона
Словники
 

Політологія - Розенфельд Ю.М.

ВСТУП


ГЛАВА І. ПОЛІТОЛОГІЯ ЯК НАУКА


§ 1. Політика – соціальне явище.
§ 2. Предмет політології.
§ 3. Взаємодія політології з іншими гуманітарними науками

ГЛАВА ІІ. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНИХ ІДЕЙ


§ 1. Політичні ідеї Древнього світу.
§ 2. Політичні вчення в епохи Середньовіччя і Відродження.
§ 3. Політичні вчення Нового часу: західна традиція.
§ 4. Політична наука ХХ сторіччя

ГЛАВА ІІІ. ПОЛІТИЧНА ВЛАДА

§ 1. Поняття влади
§ 2. Структура, ресурси, види влади
§ 3. Політична влада: сутність, відмінні ознаки, взаємодії з правом
§ 4. Легітимність політичної влади

ГЛАВА ІV. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА


§ 1. Системний підхід до політичного буття
§ 2. Сутність, структура і функції політичної системи
§ 3. Типологія політичних систем
§ 4. Держава як головний елемент політичної системи
§ 5. Правова політика держави
§ 6. Типи і форми держави
§ 7. Політичний режим

ГЛАВА V. Суб’єкти політики.


§ 1. Суб’єкти і об’єкти політики як елементи політичних відносин
§ 2. Основні суб’єкти політики
§ 3. Об’єкти політики

ГЛАВА VІ. ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО


§ 1. Лідерство як категорія політології
§ 2. Типологія політичного лідерства

ГЛАВА VII. ПОЛІТИЧНА ЕЛІТА


§ 1. Поняття та головні теорії політичної еліти.
§ 2. Структура, функції та механізми рекрутування еліти
§ 3. Шляхи легітимації політичної еліти. Динаміка еліти: “циркуляція” та обмін еліт.
§ 4. Політична елітарність депутатського корпусу України.

ГЛАВА VІІІ. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО І ДЕРЖАВА


§ 1. Генезис ідей громадянського суспільства
§ 2. Перспективи розвитку громадянського суспільства.

ГЛАВА ІХ. ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ

§ 1. Походження і сутність партії, їх функції
§ 2. Правові основи створення і діяльності політичних партій
§ 3. Типологія політичних партій і партійних систем
§ 4. Особливості становлення багатопартійної системи в Україні.

ГЛАВА Х. ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ


§ 1. Поняття політичного процесу; динаміка його розвитку
§ 2. Типологія політичних процесів
§ 3. Структурна композиція та форми протікання політичного процесу

РОЗДІЛ XI. ПОЛІТИЧНА УЧАСТЬ ТА ПОВЕДІНКА


§ 1. Політична поведінка.
§ 2. Політична участь: форми, типи, суб’єкти.
§ 3. Мотивація політичної участі.
§ 4. Види політичної участі та поведінки

ГЛАВА ХІІ. ПОЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ


§ 1. Сутність сучасних політичних технологій.
§ 2. Технології реалізації функцій політичної системи
§ 3. Технології політичного менеджменту.
§ 4. Технології проведення електоральних кампаній
§ 5. Інформаційні технології у виборчій боротьбі.
§ 6. Лобізм як політична технологія.

РОЗДІЛ ХІІІ. ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА СУСПІЛЬСТВА.


§ 1. Сутність і структура політичної культури
§ 2. Функції політичної культури.
§ 3. Типологія політичної культури. Політичні субкультури.
§ 4. Основні шляхи і чинники формування політичної культури
§ 5. Політична культура сучасної України

ГЛАВА ХІV. ПОЛІТИКА ТА ІДЕОЛОГІЯ


§ 1. Сутність ідеології, її співвідношення з політикою.
§ 2. Політичні цінності
§ 3. Характеристика спектру ідейно-політичних сил.
§ 4. Сучасні політичні ідеології

ГЛАВА ХV. ЕТНОНАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА


§ 1. Сутність етносу, нації. Поняття “національне” та “націоналізм”.
§ 2. Національні відносини. Національна політика.
§ 3. Національна політика України.

ГЛАВА ХVI. МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА І ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ


§ 1. Міжнародні відносини і світовий політичний процес
§ 2. Світова політика і глобальні проблеми сучасності.
§ 3. Україна в сучасних міжнародних відносинах

ЛІТЕРАТУРА:
 
 
© Chitalka.net.ua