Головна сторінка

Студентська бібліотека "Читалка"

Документалістика
Екологія
Економіка
Етика
Етнополітологія
Зовнішня політика
Історія
Історія правознавства
Культурологія
Логіка
Медицина
Міжнародні відносини
Мовознавство
Наукові дослідження
Педагогіка та психологія
Політичне лідерство
Політичне прогнозування
Політичний аналіз
Політологія
Правознавство
Релігієзнавство
Соціологія
Теорія політики
Філософія
Цивільна оборона
Словники
 

Історична панорама (Ч.2) - 2009 р.

1. До питання про статус військовополонених у міжнародному праві наприкінці XIX - на початку XX ст.
2. Ірландське повстання 1916 р.: політичні наслідки репресій коаліційного уряду Герберта Асквіта
3. Галицька Соціалістична Радянська Республіка в політиці уряду Радянської Росії
4. Положение венгерского, немецкого и еврейского этнических меньшинств в составе Румынского королевства в 20-х - 30-х гг. XX в.
5. Участь румунських військ у бойових операціях на території України (1941 - 1944 pp.)
6. Діяльність аеропорту м. Чернівці у 40-х роках XX ст.
7. Проблема территориальной принадлежности Бессарабии и Буковины на начальном этапе Второй мировой войны в исторических трудах XX ст.
8. Рецепція історичної постаті на перетині наукового та художнього дискурсів (Жанна Д’Арк)
9. Юлій Існдорович Гессен - історик єврейського питання в Російський імперії
10. Ґенеза та розвиток соціалістичних ідей в XIX - на початку XXI ст. (короткий історичний огляд)
11. Евразийская концепция культуры Николая Трубецкого
12. Битва за ясли Господни. Проиграла ли Россия Восточную (Крымскую) войну 1853 - 1856 годов?
13. Становления та діяльність кафедри історії нового та новітнього часу Чернівецького державного університету в 1940-1955 pp.*
14. По следам незаконченной полемики
15. Історія епохи очима людини. Україна та Європа у 1900 - 1939 роках.
16. Фінансове господарство Нового Самбора у ХѴІ-ХѴІІІ ст.
17. К вопросу об особенностях адаптации северокавказской меинонитской общности
18. Структура та функції бессарабського дворянства (друга половина XIX - початок XX ст.)
19. Релігійний чинник в контексті опозиційного руху в Центрально-Східній Європі (друга половина XX ст.)
20. Військово-політичний статус об’єднаної Німеччини за матеріалами слухань Конгресу США (1989-1990 pp.)
21. Концепція «радянського термідору» в працях Л. Троцького
22. Жовтень 1917 року: переворот чи революція?
23. Нове прочитання історії: сучасний зарубіжний дискурс
24. Вигнання нового часу
25. McCullough L. 1776. - New York, Simon and Schuster paperbacks,
26. Totalitarian and Authoritarian Regimes in Europe. Legacies and lessons from Twentieth
27. Приліпко М. Іван Піддубний - сила України.
28. Феномен європоцентризму: про причини та умови виникнення
29. Посадові ранги та внутрішня стратифікація молдавського боярства (XVIII - перша половина XIX ст.)
30. Становище євреїв у Румунії міжвоєнного періоду
31. Особливості розвитку чесько-словацьких відносин у міжвоєнний період
32. Советские туристы за рубежом: идеология, коммуникация, эмоции (по отчетам руководителей туристских групп)
33. Фінансово-кредитні відносини у монастирському господарстві Перемишльської єпархії (XVII - XVIII ст.)
34. Феномен соборності і регіоналізму за революційної доби 1917-1919 pp. в інтерпретаціях сучасної української історіографії
35. Проблема об’єктивності в історичному пізнанні (матеріали наукового семінару кафедри історії нового та новітнього часу, 13 листопада 2007 р.)
36. Становлення та діяльність кафедри історії нового та новітнього часу Чернівецького державного університету в 1940-1955 pp.*
37. Вторая мировая война в отражении восточноевропейских и немецких музеев
38. Мікроісторія в постмодерному зарубіжному дискурсі
39. Политическая история Венгрии
40. История Румынии
41. Церква та держава в Європі доби Просвітництва
42. Підприємницька діяльність військових поселенців Українського (Харківського) та Кпєво-Подільського військових поселень кавалерії
43. Житлові умови студентства підросійської України наприкінці XIX - на початку XX ст. (на прикладі м. Харкова)
44. Представництво буржуазії в складі партії кадетів в 1905-1907 pp. (на прикладі південних губерній Російської імперії)
45. «Якщо чехословаки..., то й ірландці...»: політична імплікація як стратегія Ірландської парламентської партії в 1916-1918 pp.
46. Голод 1921 - 23 років на матеріалах Баштанського району Миколаївської області.
47. Белорусское националистическое движение Сопротивления в годы Второй мировой войны
48. Матеріали Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України про події 1918-1919 pp. у Хотинському повіті
49. Висвітлення проблем голодомору 1932-1933 років в Україні на сторінках зарубіжної преси
50. Бібліотечні фонди України в роки Великої вітчизняної війни (на прикладі Харківської, Ворошиловградської та Сталінської областей)
51. Транспорт та зв’язок на Гуцульщині XIX - першої третини XX ст.
52. Организация приема иностранных туристов в Крыму во второй половине 1950-х - 1980-х гг.
53. До питання про причини та ймовірні наслідки грузино-російського конфлікту у серпні 2008 року
54. Імперіалізм: метаморфози поняття (матеріали наукового семінару кафедри історії нового та новітнього часу, 7 березня 2008 р.)
55. Науковий семінар у Граці
56. Спорт в житті студентства підросійської України другої половини ХІХ - початку ХХ ст.
57. Цивилизационный разлом: реакция британского общественного мнения на агрессию Центральных держав против Сербии и Бельгии (конец июля - начало августа 1914 года)
58. Голодомор 1932-33 років - регіональний аспект (на матеріалах Баштанського району Миколаївської області).
59. Доля музейних цінностей Східної України в роки Великої Вітчизняної війни
60. Перечитуючи Іоанна Скілицю: хто був Сфенг - брат Володимира Святого?
61. Українська відьма у віддзеркаленні вітчизняної історіографії
62. Російська періодика про розвиток подій в Румунії в 50-х - 60-х рр. ХІХ ст.
63. Народні промисли та ремесла населення Гуцульщини другої половини XIX - першої третини XX ст.
64. Советская индустрия гостеприимства: туристские базы Крыма в послевоенный период
65. Всесвітня історія як предмет викладання та дослідження у Чернівецькому університеті (20 - 30-і рр. ХХ ст.)
66. Історична наука та освіта в інформаційному суспільстві: наукові семінари кафедри історії нового та новітнього часу ЧНУ в 2008-2009 н.р.
67. Міжнародна конференція «Перша світова війна та проблеми державотворення у Центральній та східній Європі» у Чернівцях (29-30 жовтня 2008 р.)
68. Нові погляди на питання Другої світової війни сучасних істориків Німеччини і Росії
69. Формування образу Східної Європи у працях істориків Веймарської республіки
70. Социально-психологические особенности еврейских погромов в Российской империи в конце Х!Х века
71. Писатель как историограф: сербский вопрос и личность генерала М.Г. Черняева в рецепции Ф.М. Достоевского (непрочитанная страница «Дневника писателя»)
72. Діяльність комендатур вермахту зі створення органів місцевого управління на теренах майбутнього Райхскомісаріату “Україна” (1941 - 1942 рр.)
73. Американські наукові бачення міжнародного порядку після завершення „холодної війни”
74. Культуртрегерські організації студентів в університетах Наддніпрянської України у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст.
75. Изучение общественного сознания периода национал-социализма в германской историографии
76. Благотворительная деятельность в России на рубеже XIX - XX вв. в отечественной историографии (с 1917 г. по настоящее время)
77. Стан здоров’я студентства підросійської України в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст.
78. Політичний досвід створення урядової коаліції в Німеччині за участю партії хри­стиянських демократів у 1949 та 2009 роках
79. Особливості впливу міжнародних програм на розвиток ґендерного руху в незалежній Україні: історичний аспект
80. Історія церковних братств в Україні у польській історіографії
81. Проблема отчуждения в современном обществе: предпосылки и проявления (на примере высшей школы Украины)
82. Між користю та небезпекою. Російські військовополоненівАвстро-Угорщині (1914-1921 рр.).
83. Традиції та інновації викладання шкільного курсу історії: науковий семінар кафедри історії нового та новітнього часу ЧНУ
84. Причины и предпосылки начала Второй мировой войны в Европе: системный взгляд
85. «Европейская идея» в 30-е годы XX века: итальянский вариант
86. До питання про причини виникнення та розвиток Придністровського конфлікту
87. Особливості грузино- південноосетинських відносин у ХХ столітті
88. Політичні дебати щодо участі Бундесверу в миротворчих операціях на територіях колишньої СФРЮ (1992 - 1995)
89. Структура та діяльність політичної поліції на Буковині у міжвоєнний період (1918-1940 рр.)
90. Румуни Буковини в житті краю: 1848 - 1918 рр.
91. Червневі події 1992 року у Придністров’ї
92. Позиція України щодо врегулювання Придністровського конфлікту: джерелознавчий аспект
93. Развитие международного молодежного туризма в Крыму в 1950-1980-е гг. (по материалам БММТ «Спутник»)
94. М. С. Горбачёв и судьба Югославии
95. Альтернативы 1917 года
96. О конкретноисторических обстоятельствах роспуска Коминформа и перехода к новым формам взаимодействия компартий
97. Про роль імперської спадщини для долі демократії в країнах Центрально-Східної Європи в міжвоєнний період
98. До проблеми підсумкових даних щодо забезпечення кримських партизан радянською авіацією в 1942-1944 рр.
99. Системний вимір міжнародних відносин доби Модерну
100. Національно-культурне відродження українців Урало- Сибірського регіону (на матеріалах Уральської області )
101. Источники по вхождению шляхты белорусско-украинских земель в состав российского дворянства
 
 
© Chitalka.net.ua