Головна сторінка

Студентська бібліотека "Читалка"

Документалістика
Екологія
Економіка
Етика
Етнополітологія
Зовнішня політика
Історія
Історія правознавства
Культурологія
Логіка
Медицина
Міжнародні відносини
Мовознавство
Наукові дослідження
Педагогіка та психологія
Політичне лідерство
Політичне прогнозування
Політичний аналіз
Політологія
Правознавство
Релігієзнавство
Соціологія
Теорія політики
Філософія
Цивільна оборона
Словники
 

Основи наукових досліджень

Короткий список основних термінів з наукових досліджень


А

Абзац
Абревіатура
Абсолютне
Абстрагування
Абсурд
Автентичний
Автограф
Автореферат
Авторський аркуш
Адекватність
Академік
Академік
Академія наук
Акт
Актуальність
Альманах
Альтернатива
Аналіз
Аналогія
Анкетування
Анотація
Антологія
Апарат книги
Апробація
Аргументація
Архів
Асистент
Аспірант
Аспірантура
Аспект
Атрибут

Б

Бібліографічні дані, бібліографічні відомості
Бібліографічний опис
Бібліографія
Бібліотека
База даних
Бакалавр
Бал
Брошура

В

Відкриття
Вербальний
Верифікація
Версія
Видання
Визначення
Висловлювання
Вчене звання

Г

Гіпотеза
Генеза (генезис)
Графік

Ґ

---

Д

Діаграма
Діалектика
Дані
Дедукція
Депонування
Деталізувати
Дефініція
Дилема
Дисертація
Дискусія
Доктор наук
Докторант
Докторантура
Доцент

Е

Експеримент
Енциклопедія
Ерудиція
Есе
Еталон

Є

---

Ж

---

З

Завдання наукове
Закон
Збірка
Збірник

И

---

І

Ієрархія
Ідеал
Ідентичність
Ідея
Ілюзія
Ілюстрація
Індекс
Індукція
Інженерія
Інновація
Інтелект
Інтервал
Інтерпретація
Інтуїція
Істина
Історичний метод

Ї

---

Й

---

К

Кандидат наук
Кандидатський мінімум
Каталог
Кафедра
Кваліфікація
Кліше
Класифікація
Колоквіум
Компіляція
Комплекс
Комунікація
Конгрес
Конкретизація
Конкретизувати
Конспект
Конструктивний
Консультація
Контекст
Конференція
Конформізм
Концепція
Координація
Копірайт
Корекція
Креативність
Критерій
Критик
Критика
Курсив
Курсова робота

Л

Лекція
Логіка

М

Магістерська дипломна робота
Магістр
Магістрант
Метод
Методологія
Моделювання
Моніторинг
Монографія
Монтаж

Н

Наука
Наукова діяльність
Наукова новизна
Наукова проблема
Наукова робота
Науковий напрям
Науковий працівник
Науковий результат
Науковий факт
Науково-організаційна діяльність
Науково-педагогічна діяльність
Науково-педагогічний працівник
Науково-прикладний результат
Науково-технічна діяльність
Неопублікований

О

Об’єкт
Об’єктивність
Огляд (науковий)
Опонент
Оригінал (науковий)

П

Пам’ять
Патент
Плагіат
План
Повідомлення
Поняття
Порівняння
Постулат
Пояснення
Правило
Прикладні наукові дослідження
Принцип
Проблема
Прогноз
Програма

Р

Реальність
Резюме
Реферат
Реферативний журнал
Риторика

С

Самостійна робота
Семінар
Символ
Симпозіум
Синтез
Система
Систематизувати
Системний підхід
Ситуаційний підхід
Слово ключове
Спостереження
Стандарт
Статистика
Стиль
Структура
Судження
Схема

Т

Талант
Творчість
Теза
Тезаурус
Тема
Тенденція
Теорія
Термін
Тест
Толерантність
Транслітерація

У

Упорядкування

Ф

Фіксація, фіксування
Факт
Фактор
Феномен
Формула
Фрагмент
Фундаментальні наукові дослідження

Х

Хрестоматія

Ц

Цитата

Ч

Член-кореспондент

Ш

Шифр
Шкала
Школа
Шрифт

Щ

---

Ь

---

Ю

---

Я

--- 
 
© Chitalka.net.ua